Creativiteit en het Christelijke geloof

Een pionier iemand die als eerste doet, waardoor anderen het later ook kunnen doen. Iemand die baanbrekend werk verricht. Iemand met het lef om iets nieuws te beginnen.

Op basis van de volgende Bijbeltekst kunnen we concluderen dat God ons stimuleert om pioniers te zijn.

Jesaja 43:18-19 NBV
18 Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd,
laat het verleden nu rusten.
19 Zie, ik ga iets nieuws verrichten,
nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt?
Ik baan een weg door de woestijn,
maak rivieren in de wildernis.

Met dit in gedachten is het eigenlijk wel vreemd dat het Christelijk geloof vaak niet geassocieerd wordt met pionieren. Sta er eens bij stil. Vind je dat de volgende thema’s goed bij elkaar passen?

  • het Christelijke geloof en out of de box denken
  • geloven en creativiteit
  • de kerk en vernieuwing

Kunstenaars als Leonardo da Vinci vonden hun inspiratie in hun geloof. Waarom zou dat vandaag anders zijn? Zou het geloof niet juist creativiteit moeten inspireren? Zou het geloof niet juist moeten inspireren tot vernieuwing?

Daarom hebben we het deze maand over pioniers. Een preekserie over creativiteit, baanbrekend bezig zijn, nieuwe dingen beginnen en pionierend denken.