• Pioniers 2020/21

    ownership of the future

Pioniers 2020/21

Bedankt voor jouw interesse om betrokken te raken als Pionier!

Waar staat Pioniers voor?

Met jouw gift aan het Pioniersfonds investeer je in de toekomst van onze kerk. Ons doel is om in het Pioniersfonds een bedrag van €450.000 te sparen, waarmee we een aanbetaling kunnen doen voor het kopen van een eigen gebouw. Een eigen gebouw is niet ons uiteindelijke doel op zich, maar geeft ons de gelegenheid om een aantal andere doelen te realiseren:
– mensen beter te dienen met events op zondag en doordeweeks
– als kantoor een ‘hub’ creëren voor teams en vrijwilligers
– onze financiële middelen verantwoord besteden
– zichtbaarheid vergroten in onze stad
– maatschappelijke betrokkenheid door ons gebouw in te zetten voor diverse doeleinden die wij ondersteunen

Waar worden tienden en offers aan besteed?

Ons dagelijkse functioneren als kerk wordt mogelijk gemaakt door de maandelijkse tienden en offers die vrijwillig worden gegeven. Hiermee bereiken we als kerk een aantal doelen:
– we eren God en stellen ons vertrouwen in Hem en groeien in geloof
– we investeren in de wekelijkse bediening van de kerk
– we investeren in wekelijkse kosten zoals huur van locaties, koffie voor bezoekers, etc
– we investeren in personeel (momenteel 1 FTE)

Alle onkosten die we maken als kerk kun je vinden in ons jaarverslag.

Wat is jouw commitment?

We willen je aanmoedigen om goed na te denken over de toezegging die jij zou willen doen dit Pioniers seizoen. Doe je toezegging niet overhaast en niet met tegenzin, maar doe dit alleen uit volledige overtuiging. Ook moedigen we je aan om je toezegging te doen samen met God, in geloof én met liefde.

In het onderstaande formulier kun je je commitment voor Pioniers 2020/21 aangeven. Wij bidden voor je en vieren iedere stap die gezet wordt met je mee!

Geen gelijk bedrag, maar een gelijk offer

Samen investeren wij in het koninkrijk van God in deze regio. Het gaat er niet om dat we allemaal gelijk geven, maar dat we samen een offer brengen dat past bij onze innerlijke overtuigingen en onze context.

HOE KUN JE GEVEN?

ALGEMEEN GEVEN

Je kunt geven via de volgende opties:

HANDMATIG OVERSCHRIJVEN
Giften aan C3 Den Haag kunnen overgemaakt worden naar rekeningnummer:
IBAN: NL89 INGB 0007 6188 35
t.a.v. C3 Den Haag

LINK
Geef via de volgende link

GEVEN AAN PIONIERS

Je kunt geven aan het Pioniersfonds via de volgende opties:

MACHTIGING
Vul de machtiging onderaan deze pagina in om jouw toezegging aan het Pioniersfonds dit jaar te voldoen middels regelmatige giften.

LINK
Geef een eenmalige gift aan het Pioniersfonds via de volgende link

HANDMATIG OVERSCHRIJVEN
Giften aan C3 Den Haag voor Pioniers kunnen overgemaakt worden naar rekeningnummer:
IBAN: NL89 INGB 0007 6188 35
t.a.v. C3 Den Haag
onder Vermelding van ‘Pioniers’

Pioniers 2020/21 Commitment