Leiderschap van C3 Den Haag

C3 Den Haag wordt geleid door Lucas en Nicola de Vreugd. Lucas en Nicola raakten al in een vroeg stadium betrokken bij het leiderschap van C3 Amsterdam en zijn hier jarenlang actief geweest. Ook was Lucas betrokken bij de start en het leiderschap van C3 Arnhem.

Lucas is een bewogen spreker met een passie om de Bijbel op een eenvoudige en aantrekkelijke manier over te brengen aan een niet-kerkelijk en kerkelijk publiek. Naast zijn werk voor C3 Den Haag is Lucas actief met zijn eigen bedrijf: Learnindustry.nl.

Nicola is opgegroeid in Nieuw-Zeeland, maar spreekt vloeiend Nederlands. Nadat ze C3 College afrondde in Sydney voelde ze zich geroepen om naar Europa te verhuizen om de kerk opgebouwd te zien worden. Ze is jarenlang actief geweest als Music Director bij C3 Amsterdam en heeft een pianoles bedrijf opgezet in Amsterdam. In Den Haag heeft ze een aantal jaar gewerkt als Docent Engels op een Nederlandse middelbare school. Ze is nu deeltijd in dienst voor C3 Den Haag en geeft leiding aan alle teams.

Lucas en Nicola hebben een jong gezin met 3 kinderen; Emily, Elisa en Jayden.

Bestuur

Juridisch gezien is C3 Den Haag een kerkgenootschap dat staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en beschikt over een ANBI-status.

C3 Den Haag heeft een bestuur dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor alle financiële en materiële zaken van de kerk. Dit bestuur bestaat uit Lucas de Vreugd (voorzitter), Nicola de Vreugd (penningmeester), Emmie van Halder en Torsten Schwaffert. Het bestuur ontvangt geen honorarium en declareert geen onkosten. Wanneer dat gewenst is laat het bestuur zich ondersteunen door professionele specialisten binnen en buiten de gemeente. Bij complexe vraagstukken en ontwikkelingen denkt de adviesraad van C3 Europe mee met het leiderschapsteam en bestuur. Deze adviesraad bestaat uit Pastors Steve en Lizby Warren (C3 Imagine) en Pastors Thierry en Marianne Moerh (C3 Lausanne). Wanneer dat nodig is, legt het bestuur verantwoording af aan deze adviesraad.