Galaten 1:8-9 Geen eindredacteurs

Dit is een serie blogs met een commentaar of Bijbelstudie van Galaten. In de komende maanden posten we een complete studie van Galaten. We gaan verder met:

Galaten 1:8-9

Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. 9 Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer: Als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt.

Wij veranderingen niet het woord van God, maar het woord van God veranderd ons. Het maakt niet uit, zegt Paulus,  hoe gewichtig deze valse leraren lijken die proberen het evangelie te verdraaien. Het maakt niet uit hoe goed hun reputatie is. Het maakt niet uit hoe charismatisch ze zijn. Het maakt niet uit hoe groot hun bediening en en hoeveel mensen naar hun podcast luisteren.

Het maakt niet uit hoe dicht ze zeggen bij het vuur te staan. Het maakt zelfs niet uit of ze zeggen openbaringen te hebben ontvangen van hemelse visioenen of bovennatuurlijke bezoeken van engelen uit de hoogste hemel. Het moment dat zij een boodschap brengen die tegenstrijdig is met het evangelie dat ik onder jullie gepredikt hebben, dan hebben ze iets uit te leggen.

Paulus opent hiermee de aanval op de autoriteit die deze valse influencers zeggen te hebben. Ook is het interessant dat Paulus hiermee leiderschap op zichzelf relativeert. Hij begint zijn brief door zichzelf voor te stellen als een apostel, gekozen en aangesteld door God zelf. Maar zoals hij ook aan de kerk in Korinthe schrijft, leert hij ook deze kerk: volg mijn voorbeeld, zoals ik Jezus volg. Volg mijn onderwijs, zoals ik Jezus predik.

‭‭1 Korinthe‬ ‭11:1‬ ‭HSV‬‬

Wees navolgers van mij, zoals ik navolger van Christus ben.

Alles wat wij geloven. Alles wat wij leven, alles wat mensen beweren, moet getoetst worden aan de standaard van het woord van God. Hoe spectaculair mensen ook kunnen vertellen over wonderen en tekenen. Zelfs Satan probeert zich voor te doen als een Engel.

2 Korintiërs 11:14 HSV

En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht.

Een volwassen volgeling van Jezus gaat niet mee met iedere hype en stroming. Een volwassen christen staat stevig in zijn schoenen, ongeacht hoe indrukwekkend de presentatie dan ook is.