Zien wat we niet kunnen zien

Deze blog is een korte gedachte uit een talk van Lucas de Vreugd van C3 Den Haag. Beluister de hele podcast hier.

Weet jij dat er aspecten zijn die je leven beinvloeden die je niet kunt zien? 2 Koningen 6 laat ons zien hoe de profeet Elisa aan de koning van Israël onthult hoe zijn vijanden van plan zijn om het land aan te vallen. Iedere keer zet de vijand een val op die vervolgens in het water valt, omdat de Israëlieten een stap voor zijn. Uit frustratie roept de vijandige koning: ‘Wie is ons aan het afluisteren? Wie verraad ons met informatie die ik alleen in mijn slaapkamer bespreek?’ Dan wordt hem vertelt dat het Elisa de profeet is die zijn plannen van God ontvangt.

Oplossingsgericht als deze koning is, stuurt hij een enorm leger naar de stad waar Elisa woont. En ze komen niet voor een goed gesprek! Dit is wat we kunnen lezen:

‭‭

13 “Go, find out where he is,” the king ordered, “so I can send men and capture him.” The report came back: “He is in Dothan.” 14 Then he sent horses and chariots and a strong force there. They went by night and surrounded the city.

15 When the servant of the man of God got up and went out early the next morning, an army with horses and chariots had surrounded the city. “Oh no, my lord! What shall we do?” the servant asked.

16 “Don’t be afraid,” the prophet answered. “Those who are with us are more than those who are with them.”

2 Koningen‬ ‭6:13-16 ‭NIV

Horrorscenario’s komen als snel in ons op wanneer we denken aan wat onzichtbaar is. Met name wanneer christenen denken over het onzichtbare, dan gaat het snel over demonen en duistere machten. En natuurlijk: als je nadenkt over wat mensen elkaar kunnen aandoen heb je misschien niet veel geloof nodig om te begrijpen dat er duistere machten zijn. Wij geloven ook dat deze bestaan. Maar God wil ons bewust maken van de onzichtbare wereld om ons geloof op te bouwen, niet om ons angst aan te jagen.

Het is in ons voordeel

Bewust worden van het onzichtbare is in ons voordeel, niet ons nadeel. Wanneer de ogen van de dienaar van Elisa opengaan, ziet hij dat zijn situatie er veel beter uitziet dan dat hij kan zien in zijn situatie. Hun vijanden hebben hen omsingeld, maar het leger van God is sterker dan het leger van de vijand. Wanneer we de Bijbel lezen, dan zien we dat God ons belooft dat Hij ons omringt net zoals Elisa en zijn dienaar die dag meemaakten. Een aantal voorbeelden:

“De engel van de HEERE legert zich rondom hen die Hem vrezen, en redt hen. Proef en zie dat de HEERE goed is; welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt.”

‭‭Psalm‬ ‭34:8-9‬ ‭HSV‬‬

“U bent mijn schuilplaats, U beschermt mij voor benauwdheid, U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. ”

‭‭Psalm‬ ‭32:7‬ ‭HSV‬‬

“Rondom Jeruzalem zijn bergen, zo is de HEERE rondom Zijn volk, van nu aan tot in eeuwigheid.”

‭‭Psalm‬ ‭125:2‬ ‭HSV‬‬

“Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.”

‭‭Jesaja‬ ‭41:10‬ ‭HSV‬

Praktisch toepasbaar

Ik wil dat je weet dat je deze beloften praktisch kunt toepassen in jouw leven. Deze beloften hebben concrete meerwaarde op je werk, thuis of in je relaties. Het feit dat God hen omringde was niet alleen theorie. Ze zagen in de praktijk dat God hen overwinning gaf in deze situatie. Ik wil je uitdagen om vandaag te bidden over jouw situaties met het besef dat God je omringt heeft en te geloven dat je overwinning zal zien in fysieke situaties die misschien tegen je in werken.

Wil jij wekelijks op de hoogte blijven van onze talks, blogs of meer content? Abonneer je op onze podcast of schrijf je in via onze nieuwsbrief.

 

Galaten 1:8-9 Geen eindredacteurs

Dit is een serie blogs met een commentaar of Bijbelstudie van Galaten. In de komende maanden posten we een complete studie van Galaten. We gaan verder met:

Galaten 1:8-9

Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. 9 Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer: Als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt.

Wij veranderingen niet het woord van God, maar het woord van God veranderd ons. Het maakt niet uit, zegt Paulus,  hoe gewichtig deze valse leraren lijken die proberen het evangelie te verdraaien. Het maakt niet uit hoe goed hun reputatie is. Het maakt niet uit hoe charismatisch ze zijn. Het maakt niet uit hoe groot hun bediening en en hoeveel mensen naar hun podcast luisteren.

Het maakt niet uit hoe dicht ze zeggen bij het vuur te staan. Het maakt zelfs niet uit of ze zeggen openbaringen te hebben ontvangen van hemelse visioenen of bovennatuurlijke bezoeken van engelen uit de hoogste hemel. Het moment dat zij een boodschap brengen die tegenstrijdig is met het evangelie dat ik onder jullie gepredikt hebben, dan hebben ze iets uit te leggen.

Paulus opent hiermee de aanval op de autoriteit die deze valse influencers zeggen te hebben. Ook is het interessant dat Paulus hiermee leiderschap op zichzelf relativeert. Hij begint zijn brief door zichzelf voor te stellen als een apostel, gekozen en aangesteld door God zelf. Maar zoals hij ook aan de kerk in Korinthe schrijft, leert hij ook deze kerk: volg mijn voorbeeld, zoals ik Jezus volg. Volg mijn onderwijs, zoals ik Jezus predik.

‭‭1 Korinthe‬ ‭11:1‬ ‭HSV‬‬

Wees navolgers van mij, zoals ik navolger van Christus ben.

Alles wat wij geloven. Alles wat wij leven, alles wat mensen beweren, moet getoetst worden aan de standaard van het woord van God. Hoe spectaculair mensen ook kunnen vertellen over wonderen en tekenen. Zelfs Satan probeert zich voor te doen als een Engel.

2 Korintiërs 11:14 HSV

En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht.

Een volwassen volgeling van Jezus gaat niet mee met iedere hype en stroming. Een volwassen christen staat stevig in zijn schoenen, ongeacht hoe indrukwekkend de presentatie dan ook is.

Galaten 1:6-7 – Het evangelie is genade

Dit is een serie blogs met een commentaar of Bijbelstudie van Galaten. In de komende maanden posten we een complete studie van Galaten. We gaan verder met:

Galaten 1:6-7 HSV

Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van Hem Die u in de genade van Christus geroepen heeft, naar een ander evangelie, 7 terwijl er geen ander is; al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien.

Paulus schreef dit waarschijnlijk vanuit Korinthe, minder dan een jaar nadat hij bij deze kerken was geweest. Hij kende hen als een kerk die de boodschap van van genade volledig omarmd had. Maar in minder dan een jaar tijd, hadden ze de centrale boodschap van genade ingeruild voor het verdienmodel van het evangelie; een boodschap waar het meer gaat over het verdienen van Gods gunst, dan het uitleven van Gods genade.

Ik denk dat dit herkenbaar is voor iedere volger van Jezus? Hoe snel kan het gaan in ons leven? Soms kunnen we van de ene op de andere dag vervallen in schuldgevoel. Binnen een jaar kunnen we bergtoppen van geloof meemaken en tegelijkertijd wandelen door de droge dalen van veroordeling, teleurstelling en ongeloof.

Er is iets in onze menselijke natuur dat zich aangetrokken voelt tot de voorwaardelijke boodschap van religie. Ken je het gevoel dat wanneer iemand iets voor je doet of een etentje voor je betaalt, dat je bijna instinctief iets hebt van: ‘Dat had niet gehoeven’ of ‘Ik betaal de volgende keer wel’. Bijna instinctief willen we iets doen wanneer we iets ontvangen.

Op dezelfde manier hebben we de neiging om te reageren op het evangelie. Bijna instinctief willen we iets terugdoen. We hebben we menselijke neiging om genade te beantwoorden met religie. Genade is zo tegennatuurlijk, dat religie vaak al snel de boodschap van genade in ons hart begint te ondermijnen.

Maar Paulus maakt duidelijk dat er geen alternatief evangelie is. Wanneer je genade verwijderd van het evangelie, dan is het evangelie niet langer meer het goede nieuws wat het is. Wanneer je religie toevoegt aan het evangelie, dan is het niet langer meer het evangelie. Het evangelie bevat geen genade. Het evangelie is genade! Genade is een basisbegrip van het evangelie. Genade is het onmisbare ingrediënt van het evangelie. De boodschap van het evangelie is volgens Paulus: geroepen zijn in de genade van Christus.

‘Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van Hem Die u in de genade van Christus geroepen heeft

Rechtvaardiging door geloof

Om de centrale boodschap van genade beter te begrijpen, is het goed om het idee van de gerechtigheid van God te kennen.

Toen mijn tweede dochter Elisa geboren werd en ik naar het ziekenhuis ging, vond ik een bon op de ruit. Het bleek dat onze parkeervergunning niet verlengd was. Ik dacht slim te zijn en ik parkeerde laat in de avond mijn auto weer precies op dezelfde plek. Ik deed de bon onder de ruit, want ik had al een boete gekregen, dacht ik.

De volgende dag vond ik twee bonnen op de ruit! Blijkbaar kun je dus meerdere parkeerboetes krijgen voor dezelfde overtreding.

Dit is een goed beeld van het traditionele onderwijs waar Maarten Luther in onderwezen was. De gerechtigheid van God stond voor Gods rechtvaardigheid. In andere woorden: God geeft ons wat wij verdienen.

Om even terug te komen op mijn parkeerboete: ik tekende een bezwaar en en kreeg een brief van de gemeente. Mijn bezwaar werd geaccepteerd. De boete werd kwijtgescholden.

Toen Maarten Luther Romeinen bestudeerde, begon hij zich te beseffen dat de gerechtigheid  van God vaak iets anders betekent in de Bijbel. Hij las:

Romeinen 1:16-17 HSV

Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek. 17 Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.

Hoe kan het evangelie goed nieuws zijn, als Gods erin wordt geopenbaard als een straffende, rechtvaardige God? Luther begon zich te beseffen dat de gerechtigheid van God een juridische term is. Jezus wordt in de Bijbel onze ‘advocaat’ of ‘raadsman’ genoemd. Hij verdedigt ons in de rechtbank van God. Gerechtigheid is een juridische term.

Maar het gaat veel verder dan dat. Ik dacht dus dat ik niet twee keer een parkeerboete kon krijgen voor dezelfde straf. Jezus deed boete voor ons. Hij nam de straf van onze zonden op zich, terwijl Hij een rechtvaardig leven leefde. En door in Hem te geloven, kent hij ons zijn juridische status toe van gerechtigheid. Dit betekent dat God ons ziet als rechtvaardig, zoals Hij Jezus ziet als rechtvaardig.

Het is niet mogelijk om je boete twee keer te betalen. Jezus betaalde de boete voor ons. Hij loste de schuld die wij hadden in. Door in Jezus te geloven delen wij onze schuld met Hem en Hij deelt zijn rechtvaardigheid met ons. Dit betekent het om mede-erfgenamen te zijn met Christus. We gaan hier later nog dieper op in, maar dit is de kern van het evangelie. De rechtvaardiging van geloof. Dit is de boodschap van genade. Het is van essentieel belang dat wij beseffen dat ‘God ons in de genade van Christus geroepen heeft.’

Willen verdraaien

Nog een laatste gedachte over vers 7. Paulus zegt dat mensen de kerk in verwarring brachten en de het evangelie willen verdraaien. Het is mogelijk om verwarring te raken over het woord van God. Maar wat niet mogelijk is, is om het woord van God te verdraaien. Het Woord van God blijft waarheid.

Al raakt ons gevoel in de war. Al voelen we ons niet rechtvaardig. Al merken we niet dat we vergeven zijn. Al veroordelen anderen ons. Het woord van God blijft waar en kan niet verdraaid worden. Ik ben zo dankbaar dat het Woord van God een vaste grond is onder mijn voeten. Ik ben zo dankbaar voor de woorden van Jezus die een rots zijn, waarop ik kan bouwen. Wanneer de golven van mijn gevoel of de stortvloed van mijn omstandigheden een geloofwaardige poging doet om mij in verwarring te brengen weet ik altijd dat het woord van God stand houdt. Dit evangelie is tijdloos. Dit nieuws is duurzaam. Petrus noemt het evangelie: ‘het onvergankelijk zaad van God,’ waardoor wij opnieuw geboren zijn.

Ik wil je bemoedigen met het idee dat Gods woord tegen een stootje kan. Ik wil dat je weet dat het evangelie tegen een controverse kan. Ik wil dat je diep van binnen beseft dat God niet geschokt raakt door welke zonde dan ook. Er is geen zonde zo groot, dat de genade van Jezus het niet kan wegnemen door geloof in Hem.

Ik zie je graag zondag in C3 Den Haag!

– Pastor Lucas de Vreugd

Galaten 1:4-5 – De wil van God

Dit is een serie blogs met een commentaar of Bijbelstudie van Galaten. In de komende maanden posten we een complete studie van Galaten. We gaan verder met:

Galaten 1:4-5 HSV

Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader. 5 Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.

Jezus gaf zichzelf voor onze zonden, maar dit deed Hij niet op eigen iniatief. Dit was niet alleen zijn wil, maar dit was de wil van zijn Vader. Maar Paulus gaat verder dan dan. Hij noemt Hem ‘onze God en onze Vader.’

Dit is de manier waarop God wil dat wij bij Hem komen. Niet op basis van onze gerechtigheid. Niet op basis van onze goede werken. Hij wil dat wij voor Hem komen op basis van de gerechtigheid van zijn Zoon.

Gods wil voor jouw leven is dat je bij God komt op basis van genade. En dit, zegt Paulus, is wat God de Vader heerlijkheid geeft. Niet een religieus leven. Niet een perfect leven. Maar de boodschap van genade die werkzaam is in ons leven.

De centrale boodschap van genade, die we in Galaten in diepte kunnen ontdekken, brengt God meer heerlijkheid dan een boodschap waarin wij gerechtigheid proberen te verdienen.

Galaten 1:3-4 – Jezus terug op het podium

Dit is een serie blogs met een commentaar of Bijbelstudie van Galaten. In de komende maanden posten we een complete studie van Galaten. We gaan verder met:

Galaten 1:3-4 HSV

genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus, 4 Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader.

De begroeting in vers drie is een zin die we gewend zijn van Paulus in zijn andere brieven. Maar in vers 4 valt Paulus gelijk met de deur in huis. Hij kan niet wachten om zijn boodschap met de kerk te delen.  Hij begint eigenlijk al met zijn boodschap in vers 2 waarin hij zegt: ‘Die Hem uit de doden opgewekt heeft’.

Dit is de boodschap van Galaten. De centrale rol idee van de kruisiging en opstanding van Jezus en de impact van deze boodschap in ieder aspect van ons leven. Paulus zegt Jezus weer terug op het podium waar anderen hebben geprobeerd om religieuze regels een podium te geven.

Onze zonde

Ten eerste schrijft Paulus over ‘onze zonden’. Als wij de boodschap van het evangelie echt willen kunnen uitleven en ontvangen, moeten we eerst erkennen dat wij zonden hebben in ons leven. De valse leraren probeerden een manier te presteren waarin we naar God toe kunnen werken vanuit onze gerechtigheid. Maar genade begint met het besef van zonde. Het is niet mogelijk om onze zonden te compenseren.

Maarten Luther, eigenlijk de ontdekker van de boodshap van genade in de Bijbel, vijfhonder jaar geleden schreef over deze zin:

Maarten Luther:

We kunnen onze onze zonden niet zien onbelangrijke details. Aan de andere kant kunnen we ze niet zien als zo verschrikkelijk dat ze ons tot wanhoop drijven.”

Ten eerste, zegt Luther is doet de boodschap van genade niets af aan de ernst van zonde. De boodschap van genade zegt niet dat zonde niet significant zijn. Zonden vormen een groot probleem. Het zijn geen onbelangrijke details.

Maar er is ook een andere kant, zegt Luther. Jezus gaf zichzelf om ons te bevrijden van onze zonden. Wij hoeven niet te wanhopen in onze zonden, want Jezus is de opslossing.

Als iemand wist wat het was om te leven met een schuldgevoel naar God, dan was het Maarten Luther. Luther groeide op als monik in de oude Katholieke kerk. Een kerk waarin aflaten verkocht werden om op deze manier het oordeel van God te ontspringen. Een kerk waarin hij letterlijk onderwezen werd om boete te doen. Hij beklom de trappen van Sint Petersburg in Rome op zijn knien in een poging om zijn schuld af te betalen. Hij kende de wanhoop van het besef van zonde. Maar door de boodschap van genade kon hij zijn hoofd weer opheffen. Zonden hebben niet het laatste woord in ons leven als wij ons geloof vestigen op Jezus. Zonden zijn niet onbelangrijk. Maar Jezus is allesovertreffend. Jezus is veel belangrijker.

Misschien heeft zonde een veel te groot podium gekregen in jouw leven. Misschien herken je dit gevoel van schuld. Ik hoop dat de brief van Galaten eens en voor altijd afrekent met deze wanhoop. Ik hoop dat deze brief jou helpt om Jezus op het podium te zetten van je leven in plaats van zonde en de vernietigende effecten van zonden.

Galaten 1:1-2 – Bronvermelding van de roeping van Paulus

Dit is een serie blogs met een commentaar of Bijbelstudie van Galaten. In de komende maanden posten we een complete studie van Galaten. We beginnen met:

Galaten 1:1-2 HSV

Paulus, een apostel – geroepen, niet vanwege mensen, ook niet door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader, Die Hem uit de doden opgewekt heeft – 2 en al de broeders die bij mij zijn, aan de gemeenten van Galatië:

Het is de gewoonte van Paulus om zijn mede-auteurs bij naam noemen. Hier presenteert Paulus alleen zichzelf als een apostel en noemt zijn ‘broeders’ alleen anoniem. Dit past bij het thema van dit hoofdstuk en de boodschap van Galaten. Er waren namelijk een aantal influencers de kerk ingekomen, die uit Jeruzalem kwamen en zeiden direct van de ‘echte’ apostelen te hebben geleerd. Ze zeiden: ‘Waarom zouden jullie naar Paulus luisteren? Wij hebben het evangelie direct vanuit de bron. Paulus is een van de laatste bekeerlingen, wij hebben de wonderen van Jezus gezien. Onze apostelen hebben het onderwijs van Jezus zelf gehoord.’

Ze beweerden dichter bij het vuur te staan dan Paulus. En deze influencers kwamen met een nieuwe boodschap. Zij voegden allerlei nieuwe regels toe aan het evangelie die Paulus gepredikt had. Joodse regels werden ingevoerd zoals de noodzaak voor besnijdenis. Pijnlijke zaak natuurlijk!

Autoriteit

Omdat deze influencers, deze valse leraren, de autoriteit van Paulus in twijfel trokken, begint Paulus direct om zijn autoriteit duidelijk te maken. Paulus is een apostel:

“geroepen, niet vanwege mensen, ook niet door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader.”

Wat ik heb geleerd en de roeping die ik heb ontvangen, zegt Paulus, heb ik niet ontvangen van mensen. Mijn bronvermelding is God zelf. Jezus heeft mij geroepen. God de Vader heeft mij bestemd.

Niet van vlees en bloed

Deze opmerking is interessant als we nadenken over een gesprek dat Jezus had met zijn apostelen in ‭‭Mattheüs‬ 16.

‭‭Mattheüs‬ ‭16:13-18‬ ‭HSV‬‬

Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben? Zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van de profeten. Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is. En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.

Hij vroeg hen naar de mening van mensen over hem. Zij gaven een aantal meningen die zij gehoord hadden. Toen vroeg Jezus wie zij zeiden dat Hij is. Petrus geeft dan het goede antwoord:”U bent de christus, de Zoon van de levende God”.

En wie hoe zei Jezus dat Petrus dit had geleerd? “Vlees en bloed hebben je dat niet geopenbaard, maar mijn vader, Die in de hemelen is.” Petrus had dit niet geleerd van anderen, maar van God.

Dus zelfs de discipelen die het onderwijs van Jezus hoorden en de wonderen van Jezus zagen, konden alleen zien wie Jezus was door middel van directe openbaring van God.

DIt is exact dezelfde manier waarop Paulus leerde dat Jezus de Zoon van God is. Door openbaring van Jezus en God de vader!

Eigen initiatief

Ik vind het belangrijk om duidelijk te maken dat deze valse influencers niet per definitie naar de kerken in Galatië gestuurd waren om dit onderwijs te geven. Wat er gebeurde is dat deze valse leraren zich beriepen op de autoriteit van de apostelen. Dat is heel iets anders. In feite deden ze niets anders dan de naam van de leiders van de kerk gebruiken om draagvlak te krijgen voor hun programma.

Later in dit hoofdstuk bespreekt Paulus dat ook de apostelen in Jeruzalem zijn apostelschap erkenden. En in hoofdstuk 2 lezen we dat Paulus ook een conflict had met Petrus, Maar het is in alles duidelijk dat deze valse leraren op eigen initiatief het gezag van Paulus ondermijnden, niet in opdracht van de leiding van de kerk.

Aan de kerken van Galatië

Ik denk dat het moeilijk is om te bevatten hoeveel emotie in deze zin zat. Paulus had zijn leven geriskeerd om deze kerken te stichten. Hij was degene die hun het evangelie had gepreekt. Hij was als een vader voor deze kerk.

Kun je het je voorstellen wat een nederigheid het vereist om als vader het vertrouwen van je kinderen te moeten winnen? Na alles wat je voor hen hebt gedaan? Dit was precies wat Paulus nu moest doen. Met liefde en geduld neemt hij de kerken Galatië mee in zijn achtergrond. Hij vertelt hen in dit hoofdstuk geduldig waarom zij hem zouden moeten vertrouwen. Een enorm voorbeeld van leiderschap en liefde.

De dood en opstanding van Jezus – Fictie of feit?

Misschien heb jij pasgeleden een keuze gemaakt om een volgeling van Jezus te worden op basis van een preek, iets dat je gelezen hebt of op basis van een persoonlijke ervaring. Misschien ervaar je dat je vergeven bent van je zonden en dat je een relatie hebt met God. Misschien voel je dit niet zo.

Omdat alleen gevoel geen goede basis is om ons leven op in te richten, is het belangrijk om wat je gelooft te kunnen onderbouwen met feiten. Ook het is goed om aan familieleden, vrienden en collega’s die deze ervaring niet delen, uit te kunnen leggen waarop jouw vertrouwen in Jezus gebaseerd is.

In deze blog wil ik tien feiten met je delen over de dood en de opstanding van Jezus.

Tegenargumenten

Door de eeuwen heen is er veel gediscussieerd over de dood en opstanding van Jezus. De bekendste bezwaren zijn:

1/ Jezus is niet gestorven aan het kruis, maar men dacht dat Hij dood was.

2/ Jezus is niet opgestaan uit de dood, Zijn lichaam is gestolen.

3/ Een tweelingbroer, een lookalike van Jezus, stierf in Jezus’ plaats.

4/ De volgelingen van Jezus zagen Hem na zijn dood in een hallucinatie.

Als volgers van Jezus willen we niet weglopen voor logische argumentatie. Laten we dus eens kijken naar 10 redenen waarom wij geloven dat deze argumenten onjuist zijn op basis van de feiten die we lezen in de Bijbel en citaten in historische boeken uit de tijd van Jezus.

1/ Jezus’ opstanding is vooraf voorspeld

Ongeveer zevenhonderd jaar voor de geboorte van Jezus, beloofde de profeet Jesaja dat Jezus geboren zou worden in nederige omstandigheden, dat hijn een brute dood zou sterven en op zou staan uit de dood om onze zonden weg te nemen.

Een van die profetieën lezen we in Jesaja 53

Jesaja 53:5 NBV

Om onze zonden werd hij doorboord,

om onze wandaden gebroken.

Voor ons welzijn werd hij getuchtigd,

zijn striemen brachten ons genezing.

Er zijn enorm specifieke details die honderden jaren voor de dood van Jezus aangekondigd zijn, inclusief de manier waarop Jezus zou sterven, de locatie van de geboorte van Jezus en de exacte dag in het jaar waarop Hij zou sterven. De geschiedenis van het leven en de dood van Jezus is een samenloop van juist deze feiten. Het is onmogelijk om je eigen dood met zoveel detail in scene te zetten.

2/ Jezus kondigde Zijn dood en opstanding aan

Jezus sprak regelmatig over zijn dood en opstanding. Hij voorspelde letterlijk dat Hij zou sterven en op de derde dag weer zou opstaan.

3/ Wat Jezus meemaakte kan een mens niet overleven

De martelingen die Jezus doorstond zijn onmogelijk te overleven. Een aantal feiten op een rij:

  • Jezus onderging schijnrechtszaken en mishandelingen zonder veroordeeld te worden.
  • Hij werd gegeseld, een marteling waar veel mensen door stierven, zelfs voordat ze gekruisigd werden.
  • Jezus werd gekruisigd, een beul verklaarde hem dood door een lans in zijn zij (zijn hart) te steken. Dit gaf het medische bewijs dat zijn bloed en water van elkaar gescheiden was.
  • Jezus’ lichaam werd gewikkeld in zo’n 50 kilo linnen.  Als hij toen nog leefde, zou hij zeker zijn gestikt.
  • Zelfs al zou hij dit overleefd hebben (dat zou een wonder zijn) dan nog zouden de drie dagen in het graf zonder eten, water en medische verzorging Hem de das om hebben gedaan.

Kortom, Jezus stierf.

Jezus werd geïdentificeerd aan het kruis door zijn beste vriend Johannes  en Maria zijn moeder, die aanwezig waren bij de kruisiging.

4/ De locatie van het graf was bekend

Hij werd begraven in een graf van een rijke man. Ook dit was ongeveer zevenhonderd jaar voor de geboorte van Jezus voorspeld.

Dit maakte het graf gemakkelijk vindbaar en gemakkelijk te bevestigen. De discipelen en vrouwen die het graf bezochten, de soldaten die het graf bewaakten en politieke leiders wisten allemaal waar Jezus’ lichaam gelegen had toen het graf leeg bleek te zijn.

5/ De Romeinen en discipelen hadden geen belang bij een mythe van opstanding

De Romeinen

Eén van de belangrijkste redenen dat Jezus gekruisigd werd is dat Pilatus geen behoefte had aan een opstand. Hij wist dat Jezus onschuldig was, maar om politieke redenen ging hij ermee akkoord. Hij werd namelijk de koning van de Joden genoemd. Om het risico te vermijden dat er een verhaal ontstaond over de opstanding van Jezus liet hij het graf bewaken. De Romeinen hadden geen belang bij een mythe over Jezus de zoon van God, opgestaan uit de dood.

De discipelen van Jezus

Tien van de overgebleven elf discipelen stierven voor hun geloof. Als ze het verhaal hadden verzonnen om zelfzuchtige redenen, dan zouden ze nooit allemaal bereid zijn om te sterven voor dit fictieve verhaal.

De familie van Jezus

Jakobus (de halfbroer van Jezus) geloofde tijdens Jezus’ bediening niet in Jezus.

Johannes 7:5 NBV

Ook zijn broers geloofden namelijk niet in hem

Laten we reëel zijn. Zou jij geloven dat jouw broer de zoon van God was? En toch zien we dat zijn broer Jakobus én zijn moeder Maria beiden volgelingen werden van Jezus. Jakobus werd zelfs een leider in de kerk en schreef de brief ‘Jakobus’. Waarom geloofde Jakobus dan uiteindelijk toch in Jezus? Omdat Hij hem zag toen Hij uit de dood opgestaan was=

1 Korintiërs 15:7 NBV

7 Vervolgens is hij aan Jakobus verschenen en daarna aan alle apostelen.

Ook Maria was actief in de vroege kerk.

Handelingen 1:14 NBV

Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.

Omdat de dood en opstanding van Jezus de kernboodschap was van de kerk, moest zij wel overtuigd zijn geweest van het feit dat Jezus gestorven en opgestaan was uit de dood. Het overtuigen van anderen dat je God bent is één ding, maar het overtuigen van je eigen familie, dat is iets geheel anders.

6/ Jezus verscheen fysiek voor grote groepen ooggetuigen

Jezus verscheen fysiek op verschillende momenten aan groepen mensen tegelijkertijd. We hebben het hier onder andere over vissers, nuchtere arbeiders die Jezus tegelijk zagen. Over een periode van 40 dagen verscheen Jezus op verschillende momenten, soms voor groepen zo groot als 500 mensen tegelijkertijd.=

1 Korintiërs 15:6 NBV

Daarna is hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders en zusters tegelijk, van wie er enkelen gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven.

Deze beschrijvingen zijn zo gedetailleerd dat Jezus zelfs met hen at en een BBQ met vis voor hen had voorbereid. Maria hield Hem vast. Thomas, die het niet geloofde, raakte met zijn hand zijn Zijn aan. Dit waren geen visioenen, maar fysieke handelingen.

7/ Jezus werd herkend door zijn familie en volgelingen na zijn opstanding

Zijn lichaam was dezelfde als zijn fysieke lichaam.

  • Maria herkende zijn stem toen Jezus haar voor het graf toesprak.
  • Jakobus herkende Jezus

Hij werd niet gelijk herkend, omdat zijn lichaam getransformeerd, verheerlijkt, was.

Maar zijn volgelingen herkenden Hem en waren getuige van het feit dat Hij leefde.

8/ Er zijn actuele verslagen van ooggetuigen

Een aantal ooggetuigenverslagen die we in de Bijbel lezen zijn vrij snel na de dood en opstanding van Jezus geschreven. Markus noemde bijvoorbeeld de naam van de hogepriester niet die betrokken was bij de dood van Jezus, waarschijnlijk omdat hij verwachtte dat de lezers zouden weten over wie het gaat. In die korte tijd had zich nog geen ‘legende’ kunnen ontwikkelen. Deze feiten werd genoteerd door ooggetuigen, niet alleen door mensen die hiervan gehoord hadden.

9/ De opstanding van Jezus werd bevestigd door Zijn grootste ‘haters’

Eén voorbeeld hiervan is Paulus, die betrokken was bij het vervolgen van Christenen en later tot geloof kwam. Paulus is degene die schrijft dat als Jezus niet uit de dood is opgestaan, ons geloof nutteloos is.

10/ De opstanding van Jezus werd gezien als een feit

De boodschap van de vroege kerk baseerde zich op de opstanding van Jezus. Als de opstanding van Jezus ter discussie stond, zou de groei (en wellicht de tegenstand) van de vroege kerk onverklaarbaar zijn.

De discussie ging dan ook niet of het graf leeg was, maar waarom het graf leeg was. Het feit dat het graf leeg was, werd niet tegengesproken.

Historici en Jezus

Historici uit de tijd van Jezus stelden de opstanding van Jezus niet ter discussie.

“In die tijd leefde Jezus, een wijs man, voor zover het geoorloofd is hem een man te noemen. Hij verrichtte namelijk daden die onmogelijk geacht werden, en hij was leermeester van mensen die met vreugde de waarheid tot zich namen. En veel Joden alsook velen van de Grieken bracht hij tot zich. Hij was de Christus. 64Ook nadat Pilatus hem op aanwijzing van de eerste mannen bij ons de straf van het kruis had opgelegd, gaven zij die het eerst in liefde waren gaan leven niet op. Hij was namelijk aan hen verschenen op de derde dag, opnieuw levend. De goddelijke profeten hadden die dingen en ontelbare andere wonderlijke dingen over hem gezegd. Tot op de dag van heden is de naar hem genoemde groep van de christenen niet verdwenen.”

Joodse historicus Josephus Flavius 93 N.C.

Ook de historici Suetonius en Plinius de Jongere, schreven over Jezus en zijn volgelingen.

Feit, geen fictie

Ik ben niet alleen overtuigd op basis van een instinctief gevoel dat Jezus de Zoon van God is die gestorven en opgestaan is voor mijn zonden. Feitelijk gezien kan ik geen andere conclusie trekken. Ik geloof dat als jij de feiten onderzoekt, jij tot dezelfde conclusie zal komen.

Is God een vijand of vriend

Veel mensen denken dat God streng en vijandig is ten opzichte van mensen. Maar hoe ging Jezus, het beeld van God, eigenlijk met anderen om? In grote lijnen zien we twee manieren waarop Jezus reageerde op mensen. Jezus was confronterend voor religieuzen die uit naam van God zware lasten op het volk legden. Dit maakte Jezus woedend. Toch nam Hij de tijd voor religieuzen die oprecht op zoek waren naar waarheid. Neem bijvoorbeeld Nicodemus, die behoorde tot de groep Farizeeërs die anti-Jezus waren. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe omdat hij bang was dat iemand hem met Jezus zou zien. Maar Jezus neemt de tijd voor een persoonlijke ontmoeting. In dit gesprek met Nicodemus sprak Jezus de bekende woorden:

16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 17 God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden.

Johannes 3:16-17 Nieuwe Bijbel Vertaling

Opvallend is dat Jezus zich vriendschappelijk opstelde naar diegenen die in de ogen van de religieuzen verloren waren. Jezus kreeg al snel de bijnaam ‘vriend van zondaars’. Dit kwam omdat zondige mensen Hem aanbaden en door Hem geholpen werden. Hij besteedde bijvoorbeeld tijd met tollenaars die over de rug van hun eigen volk belasting inden voor de Romeinse bezetter. Ook werd het als controversieel gezien dat Jezus weigerde een overspelige vrouw te veroordelen.

Dit is het goede nieuws van Jezus. Hij is een vriend van zondaren en dus stelt Hij zich, als God én mens, vriendschappelijk op ten opzichte van jou en mij.

Jezus is genade én waarheid

Goede vrienden houden ons de spiegel voor wanneer dit nodig is. Het is bijzonder dat Jezus mensen accepteerde toen ze nog steeds zondaren waren, maar dat Hij hen ook hielp om vrij te worden van de zonden die hun leven zo negatief beïnvloedden.

Zacheüs, de tollenaar, bekeerde zich na zijn ontmoeting met Jezus en betaalde iedereen terug die hij had afgeperst. Jezus zei tegen de vrouw die net op overspel was betrapt: “Dan veroordeel Ik u ook niet; ga heen en zondig niet meer”.

Johannes schrijft dat “De wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen” Jezus sluit zijn ogen niet voor de waarheid, maar toch is hij genadig. Hij is 100% genadig én 100% waarheid tegelijkertijd.

Hij heeft ons zo lief dat Hij ons accepteert waar we zijn. Toch is zijn liefde meer dan acceptatie. Hij laat ons zijn waarheid zien, zodat we gaan inzien dat we moeten veranderen en dat we kunnen veranderen. Hij houdt van ons in onze zonden, maar Hij geeft ons een nieuw perspectief waardoor we anders kunnen leven.

“Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden”

Efeziers 2:10 Herziene Staten Vertaling

 

Wie is Jezus?

Als God een selfie van zichzelf zou maken dan zien we een foto van Jezus. Jezus is namelijk het ‘Beeld van de onzichtbare God’, schrijft Paulus.

Als we God willen leren kennen, kunnen we dus het beste beginnen bij Jezus. Jezus laat ons zien hoe God over ons denkt. De manier waarop Jezus met mensen omgaat, zo gaat God ook met jou om.

Wat is jouw beeld van God? Dit beeld kan gevormd zijn door  ervaringen. Je opvoeding, je culturele achtergrond of meningen die anderen hebben over God. Misschien vind je het moeilijk om een beeld te vormen over God. Misschien vind je hem vooral mysterieus.

Het beeld dat je hebt over God kan zowel positief of negatief zijn. Ik hoop dat deze blogs jou helpen om een juist beeld te vormen van God. Een beeld dat overeenkomt met het beeld dat Jezus ons geeft van God.

Jezus heeft ruim twee miljard volgers

Als Jezus een Instagram account had, dan zou Hij de meeste volgers hebben. In 2010 waren er 2,11 miljard christenen wereldwijd, bijna een derde van de wereldbevolking. Het aantal volgers van Jezus is naar verhouding vrijwel gelijk verspreid over alle werelddelen. Over Jezus zijn de meeste songs geschreven. Hij is de meest afgebeelde persoon in de kunst. Onze jaartelling is op Zijn leven afgestemd. Guinness World Records heeft zijn biografie uitgeroepen tot het meestverkochte non-fictie boek ter wereld. De volledige Bijbel is vertaald in zo’n 350 talen en fragmenten uit de Bijbel zijn vertaald in meer dan 2100 talen. De populariteit van Jezus zegt iets over Zijn geloofwaardigheid.

Duurzaam

De boodschap van Jezus wordt al meer dan 2000 jaar gezien als een betrouwbare boodschap en is in het Oude Testament al duizenden jaren geleden aangekondigd. Ter vergelijking: volgens het Guinness Book of Records is het keizerrijk van de Romeinen de beschaving die het langst heeft standgehouden: ongeveer 1500 jaar. De boodschap van Jezus duurzamer dan de langste beschaving uit de geschiedenis.

De boodschap van Jezus is niet tijdelijk, maar eeuwig houdbaar en vandaag net zo relevant als 2000 jaar geleden.

Jezus was een bijzonder goed mens

Er bestaat weinig twijfel over het feit dat Jezus een goed mens was. Veel religies wijzen naar Jezus als goede profeet of leraar. Ook het feit dat Hij geleefd heeft staat niet ter discussie. Historici die geen volgers van Jezus waren, schrijven over zijn bestaan. De vroege kerk die vlak na zijn dood en opstanding haar boodschap volledig baseerde op Zijn leven zou volstrekt ongeloofwaardig zijn als er twijfel was of Jezus werkelijk een historisch figuur is.

Jezus was een mens van vlees en bloed. In de Bijbel lezen we over de eigenschappen van Jezus: waar Hij geboren werd, dat Hij honger en dorst had en dat Hij emoties kende zoals boosheid, liefde en verdriet. We lezen over zijn persoonlijke verleidingen (die Hij weerstond), zijn vriendschappen en zijn dood.

Tijdens zijn leven was Jezus ongekend populair én controversieel tegelijkertijd. Jezus zette zich af tegen de religieuze orde. Hij besteedde veel tijd met zijn volgelingen, maar ook met mensen waar het volk, met name de religieuze leiders, op neerkeek.

Jezus genas melaatsen, gaf blinden het zicht terug, bracht dode mensen terug tot leven. Jezus was een goed mens.

Jezus is meer dan een mens

Maar Jezus vond zichzelf heel wat meer dan een goed mens:

“Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.”

Johannes 14:6 Nieuwe Bijbel Vertaling

 

    “‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft.”

    Johannes 11:25 Nieuwe Bijbel Vertaling

Dit zijn opvallende uitspraken. Als een geestelijk leider op deze manier over zichzelf spreekt, verliest hij over het algemeen  geloofwaardigheid. Als Jezus alleen een goed mens is, dan zijn deze uitspraken krankzinnig. Roep de mannen in witte jassen! C.S. Lewis, een bekende auteur zegt:

“Iemand die een gewoon mens was en de dingen beweerde die Jezus verkondigde, zou niet een groot geestelijk leider zijn. Hij zou óf krankzinnig zijn óf hij zou de duivel zelf zijn. Kies zelf maar. Deze man was – en is – de Zoon van God, óf hij was gestoord of nog erger… maar laten we niet aankomen met de neerbuigende onzin dat Hij een groot geestelijk leider was. Die mogelijkheid heeft Hij ons niet gelaten. Dat wilde Hij ook niet”.

– C.S. Lewis

Denk er eens over na hoe vreemd deze uitspraken zijn als Jezus niet de waarheid zou spreken. En denk na over de consequenties van deze uitspraken. Alle directe apostelen van Jezus, op Johannes na, stierven een vroegtijdige, gewelddadige dood. Als Jezus slechts een mens was, dan waren Zijn volgelingen slachtoffers van de grootste scam ter wereld.

Maar als Jezus mens én God is, dan zijn zijn uitspraken logisch en geloofwaardig. Dit is een de verklaringen waarom Jezus zoveel volgers heeft. Zijn woorden zijn waar. Hij is meer dan slechts een goede leraar, een profeet of een voorbeeldig mens.

Jezus was honderd procent God én honderd procent mens tegelijk.

Van geluk naar betekenis

In Prediker schrijft Salomo over de leegte van het bestaan en alles wat er is ‘onder de zon’. Als Salomo in Nederland had gewoond, zou hij gesproken over ‘alles wat er is onder de wolken’. Salomo refereert namelijk naar het leven vanuit een puur natuurlijk, misschien wetenschappelijk perspectief.

Als je geluksmomenten vanuit een puur natuurlijk perspectief bekijkt, dan begrijp je misschien wat Salomo bedoelt met ‘alles is leeg’. Als liefde niets meer is dan een chemische reactie tussen mensen, als er geen leven is na de dood, dan kan ik me goed indenken dat je tot deze conclusie komt.

Maar Salomo beschrijft even later in Prediker een geluk dat meer over voldoening spreekt:

“Welk voordeel heeft hij die werkt, van datgene waarvoor hij zwoegt? Ik heb gezien welke bezigheid God de mensenkinderen gegeven heeft om zich daarmee te vermoeien. Hij heeft alles op zijn tijd mooi gemaakt. Ook heeft Hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat de mens het werk dat God gedaan heeft, van het begin tot het eind kan doorgronden. Ik heb gemerkt dat er voor hen niets beter is dan zich te verblijden en het goede te doen in hun leven, ja ook, dat ieder mens eet en drinkt en het goede geniet van al zijn zwoegen. Dat is een gave van God. Ik weet dat alles wat God doet, voor eeuwig blijft; niets is eraan toe te voegen, niets ervan af te doen, en God doet het opdat men vreest voor Zijn aangezicht.”

‭Prediker‬ ‭3:9-14‬ ‭HSV‬‬

Hier zien we een ander perspectief. Voor het eerst refereert de prediker naar God én de eeuwigheid. God heeft de eeuwigheid in ons hart gelegd. Hij heeft ons een bewustzijn gegeven dat er meer is dan alleen dit leven. Interessant dat wanneer we nadenken over betekenis, we vaak direct een link leggen met wat er gebeurt na de dood. Veel mensen geloven dat er meer is dan dit leven. Ook geeft Salomo aan dat we dit niet van begin tot eind kunnen doorgronden. We hebben misschien veel vragen over de eeuwigheid. Maar ergens lijken we te weten dat er meer is.

Wanneer we een perspectief hebben van eeuwighedeid gebeuren er drie belangrijke dingen. Ten eerste zegt Salomo, vinden we het belangrijk om het goede te doen in het leven. Waar genade soms wordt gebracht als een boodschap waarin het niet uitmaakt wat we doen, zegt Salomo dat het juist uitmaakt wat we doen in het leven. Om met Gladiator termen te spreken: Wat de doen in het leven, echoot door tot in eeuwigheid. Met een perspectief van de eeuwigheid maakt het juist uit wat we doen met de tijdelijkheid van ons bestaan. We hebben een beperkte tijd. Laten we dit goed gebruieken.

En dan gebeurt er iets verrassends. Ten tweede schrijft de prediker over het genieten van onze geluksmomenten. Refererend naar  ons bewustzijn van de eeuwigheid, spreekt hij opeens  over het genieten van de vruchten van ons werk. Dat, zegt Salomo, is een gave van God. Dit lijkt het begin van zijn betoog compleet tegen te spreken.

Zei hij niet eerder dat alles leeg is? Het verschil zit in zijn perspectief. Vanuit het perspectief ‘onder de zon’ is al het geluk leeg. Vanuit het perspectief van de eeuwigheid is ieder geluk een gave van God. Geluksmomenten zijn kleine samples van de eeuwigheid die we zullen ervaren met God. Wat een cadeau zijn alle goede momenten in het leven!

Het derde wat er gebeurt is dat een besef van eeuwigheid ons helpt om ons minder te fixeren op het negatieve. Wat God doet, blijft voor eeuwig. Een besef van eeuwigheid geeft ons een hoop in de meest zware omstandigheden. Wanneer het tegenzit beseffen we ons dat geluksmomenten tijdelijk zijn. Hetzelfde geldt voor ongelukkige momenten. Geluksmomenten komen en gaan. Maar de eeuwigheid is een constant perspectief waar we ons aan vast kunnen houden. Een eeuwig perspectief waar we ons tijdelijk bestaan voor willen inzetten.

Hoe wordt je dan een beetje meer gelukkig? Daarover meer in de komende week.