Zien wat we niet kunnen zien

Deze blog is een korte gedachte uit een talk van Lucas de Vreugd van C3 Den Haag. Beluister de hele podcast hier.

Weet jij dat er aspecten zijn die je leven beinvloeden die je niet kunt zien? 2 Koningen 6 laat ons zien hoe de profeet Elisa aan de koning van Israël onthult hoe zijn vijanden van plan zijn om het land aan te vallen. Iedere keer zet de vijand een val op die vervolgens in het water valt, omdat de Israëlieten een stap voor zijn. Uit frustratie roept de vijandige koning: ‘Wie is ons aan het afluisteren? Wie verraad ons met informatie die ik alleen in mijn slaapkamer bespreek?’ Dan wordt hem vertelt dat het Elisa de profeet is die zijn plannen van God ontvangt.

Oplossingsgericht als deze koning is, stuurt hij een enorm leger naar de stad waar Elisa woont. En ze komen niet voor een goed gesprek! Dit is wat we kunnen lezen:

‭‭

13 “Go, find out where he is,” the king ordered, “so I can send men and capture him.” The report came back: “He is in Dothan.” 14 Then he sent horses and chariots and a strong force there. They went by night and surrounded the city.

15 When the servant of the man of God got up and went out early the next morning, an army with horses and chariots had surrounded the city. “Oh no, my lord! What shall we do?” the servant asked.

16 “Don’t be afraid,” the prophet answered. “Those who are with us are more than those who are with them.”

2 Koningen‬ ‭6:13-16 ‭NIV

Horrorscenario’s komen als snel in ons op wanneer we denken aan wat onzichtbaar is. Met name wanneer christenen denken over het onzichtbare, dan gaat het snel over demonen en duistere machten. En natuurlijk: als je nadenkt over wat mensen elkaar kunnen aandoen heb je misschien niet veel geloof nodig om te begrijpen dat er duistere machten zijn. Wij geloven ook dat deze bestaan. Maar God wil ons bewust maken van de onzichtbare wereld om ons geloof op te bouwen, niet om ons angst aan te jagen.

Het is in ons voordeel

Bewust worden van het onzichtbare is in ons voordeel, niet ons nadeel. Wanneer de ogen van de dienaar van Elisa opengaan, ziet hij dat zijn situatie er veel beter uitziet dan dat hij kan zien in zijn situatie. Hun vijanden hebben hen omsingeld, maar het leger van God is sterker dan het leger van de vijand. Wanneer we de Bijbel lezen, dan zien we dat God ons belooft dat Hij ons omringt net zoals Elisa en zijn dienaar die dag meemaakten. Een aantal voorbeelden:

“De engel van de HEERE legert zich rondom hen die Hem vrezen, en redt hen. Proef en zie dat de HEERE goed is; welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt.”

‭‭Psalm‬ ‭34:8-9‬ ‭HSV‬‬

“U bent mijn schuilplaats, U beschermt mij voor benauwdheid, U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. ”

‭‭Psalm‬ ‭32:7‬ ‭HSV‬‬

“Rondom Jeruzalem zijn bergen, zo is de HEERE rondom Zijn volk, van nu aan tot in eeuwigheid.”

‭‭Psalm‬ ‭125:2‬ ‭HSV‬‬

“Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.”

‭‭Jesaja‬ ‭41:10‬ ‭HSV‬

Praktisch toepasbaar

Ik wil dat je weet dat je deze beloften praktisch kunt toepassen in jouw leven. Deze beloften hebben concrete meerwaarde op je werk, thuis of in je relaties. Het feit dat God hen omringde was niet alleen theorie. Ze zagen in de praktijk dat God hen overwinning gaf in deze situatie. Ik wil je uitdagen om vandaag te bidden over jouw situaties met het besef dat God je omringt heeft en te geloven dat je overwinning zal zien in fysieke situaties die misschien tegen je in werken.

Wil jij wekelijks op de hoogte blijven van onze talks, blogs of meer content? Abonneer je op onze podcast of schrijf je in via onze nieuwsbrief.