Problems with religion – Why does a good God allow suffering?

Zien wat we niet kunnen zien

Deze blog is een korte gedachte uit een talk van Lucas de Vreugd van C3 Den Haag. Beluister de hele podcast hier.

Weet jij dat er aspecten zijn die je leven beinvloeden die je niet kunt zien? 2 Koningen 6 laat ons zien hoe de profeet Elisa aan de koning van Israël onthult hoe zijn vijanden van plan zijn om het land aan te vallen. Iedere keer zet de vijand een val op die vervolgens in het water valt, omdat de Israëlieten een stap voor zijn. Uit frustratie roept de vijandige koning: ‘Wie is ons aan het afluisteren? Wie verraad ons met informatie die ik alleen in mijn slaapkamer bespreek?’ Dan wordt hem vertelt dat het Elisa de profeet is die zijn plannen van God ontvangt.

Oplossingsgericht als deze koning is, stuurt hij een enorm leger naar de stad waar Elisa woont. En ze komen niet voor een goed gesprek! Dit is wat we kunnen lezen:

‭‭

13 “Go, find out where he is,” the king ordered, “so I can send men and capture him.” The report came back: “He is in Dothan.” 14 Then he sent horses and chariots and a strong force there. They went by night and surrounded the city.

15 When the servant of the man of God got up and went out early the next morning, an army with horses and chariots had surrounded the city. “Oh no, my lord! What shall we do?” the servant asked.

16 “Don’t be afraid,” the prophet answered. “Those who are with us are more than those who are with them.”

2 Koningen‬ ‭6:13-16 ‭NIV

Horrorscenario’s komen als snel in ons op wanneer we denken aan wat onzichtbaar is. Met name wanneer christenen denken over het onzichtbare, dan gaat het snel over demonen en duistere machten. En natuurlijk: als je nadenkt over wat mensen elkaar kunnen aandoen heb je misschien niet veel geloof nodig om te begrijpen dat er duistere machten zijn. Wij geloven ook dat deze bestaan. Maar God wil ons bewust maken van de onzichtbare wereld om ons geloof op te bouwen, niet om ons angst aan te jagen.

Het is in ons voordeel

Bewust worden van het onzichtbare is in ons voordeel, niet ons nadeel. Wanneer de ogen van de dienaar van Elisa opengaan, ziet hij dat zijn situatie er veel beter uitziet dan dat hij kan zien in zijn situatie. Hun vijanden hebben hen omsingeld, maar het leger van God is sterker dan het leger van de vijand. Wanneer we de Bijbel lezen, dan zien we dat God ons belooft dat Hij ons omringt net zoals Elisa en zijn dienaar die dag meemaakten. Een aantal voorbeelden:

“De engel van de HEERE legert zich rondom hen die Hem vrezen, en redt hen. Proef en zie dat de HEERE goed is; welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt.”

‭‭Psalm‬ ‭34:8-9‬ ‭HSV‬‬

“U bent mijn schuilplaats, U beschermt mij voor benauwdheid, U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. ”

‭‭Psalm‬ ‭32:7‬ ‭HSV‬‬

“Rondom Jeruzalem zijn bergen, zo is de HEERE rondom Zijn volk, van nu aan tot in eeuwigheid.”

‭‭Psalm‬ ‭125:2‬ ‭HSV‬‬

“Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.”

‭‭Jesaja‬ ‭41:10‬ ‭HSV‬

Praktisch toepasbaar

Ik wil dat je weet dat je deze beloften praktisch kunt toepassen in jouw leven. Deze beloften hebben concrete meerwaarde op je werk, thuis of in je relaties. Het feit dat God hen omringde was niet alleen theorie. Ze zagen in de praktijk dat God hen overwinning gaf in deze situatie. Ik wil je uitdagen om vandaag te bidden over jouw situaties met het besef dat God je omringt heeft en te geloven dat je overwinning zal zien in fysieke situaties die misschien tegen je in werken.

Wil jij wekelijks op de hoogte blijven van onze talks, blogs of meer content? Abonneer je op onze podcast of schrijf je in via onze nieuwsbrief.

 

Galaten 1:4-5 – De wil van God

Dit is een serie blogs met een commentaar of Bijbelstudie van Galaten. In de komende maanden posten we een complete studie van Galaten. We gaan verder met:

Galaten 1:4-5 HSV

Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader. 5 Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.

Jezus gaf zichzelf voor onze zonden, maar dit deed Hij niet op eigen iniatief. Dit was niet alleen zijn wil, maar dit was de wil van zijn Vader. Maar Paulus gaat verder dan dan. Hij noemt Hem ‘onze God en onze Vader.’

Dit is de manier waarop God wil dat wij bij Hem komen. Niet op basis van onze gerechtigheid. Niet op basis van onze goede werken. Hij wil dat wij voor Hem komen op basis van de gerechtigheid van zijn Zoon.

Gods wil voor jouw leven is dat je bij God komt op basis van genade. En dit, zegt Paulus, is wat God de Vader heerlijkheid geeft. Niet een religieus leven. Niet een perfect leven. Maar de boodschap van genade die werkzaam is in ons leven.

De centrale boodschap van genade, die we in Galaten in diepte kunnen ontdekken, brengt God meer heerlijkheid dan een boodschap waarin wij gerechtigheid proberen te verdienen.

‘Net genoeg’ denken

 

Tijdens mijn rijlessen probeerde mijn Amsterdamse rij-instructeur mij te leren om vooruit te kijken. Ik vond dat echter ingewikkeld. Ik moest 3 stappen vooruit kunnen denken. Maar ik kreeg alleen maar instructies over de volgende stap: ‘We slaan hier rechtsaf’.

In de wildernisperiode van Israel lijkt het er een beetje op dat God moet optreden als een rij-instructeur. Hij gaf hen alleen maar net genoeg informatie. Iedere ochtend kregen ze net genoeg eten voor die dag. (Exodus 16). Iedere ochtend kregen ze net genoeg informatie over hun reisschema (Numeri 9). Dat betekent dat ze niet vooruit konden plannen. Ze kregen alleen genoeg instructies voor die dag.

Nu is het niet zo dat dit Gods ultieme plan voor hen was. Al toen het volk uit Egypte vertrok, was hen een land beloofd waarin ze meer dan genoeg hadden. Het probleem was echter dat het volk zich was gaan identificeren met hun tijdelijke situatie. Tijdens hun slavernij (ze hadden hier niet genoeg) en in de wildernis (ze hadden hier net genoeg) waren ze gaan denken in termen van ‘Niet genoeg’ en ‘Net genoeg’.

Dit was het meest zichtbaar toen ze bij het beloofde land aankwamen:

Numeri 13:33 NBV
We hebben daar zelfs reuzen gezien, de Enakieten. Vergeleken bij dat volk van reuzen voelden wij ons maar nietige sprinkhanen, en veel meer zullen we in hun ogen ook niet geweest zijn.

Ik denk niet dat hun onderzoekscommissie een testpanel van reuzen had samengesteld om te onderzoeken wat hun beeld over hen was. Dit was niet hoe hun vijanden hen zagen. Dit was hoe zij zichzelf zagen.

Hun zelfbeeld weerhield hen ervan om het beloofde land in te stappen. Een uitdagende gedachte. Hoe zit het namelijk met mijn zelfbeeld? Met mijn manier van denken? Ben ik geneigd om beperkingen te stellen aan wat God beloofd in de Bijbel? Wellicht goed om eens over na te denken.

Luister naar de volledige preek: Beloofd land – ‘Net genoeg’ denken.

 

 

Niet genoeg denken

De film The Shawshank redemption bevat een scene waar een oude man, Brooks, bericht krijgt dat zijn gevangenisstraf beëindigd is. Het vreemde is dat de man zo gewend geraakt is aan het leven binnen de gevangenismuren, dat hij er ontzettend tegenop ziet om weer de maatschappij in te gaan. In de gevangenis is hij een wijs man met verworven rechten. Buiten de gevangenis heeft hij niets en staat hij onderaan de maatschappelijke ladder.

Hij kan er maar niet aan wennen om weer over zijn vrijheid te beschikken totdat hij uiteindelijk zelfmoord pleegt. De film bespreekt een interessante gedachte. Misschien is het mogelijk om je na een lange tijd je zo thuis kan voelen in de gevangenis, dat je uiteindelijk niet meer kunt denken als een vrij mens.

Het overkwam de Egyptenaren die al meer dan 400 jaar onderdrukt werden in Egypte. Toen Mozes hen begon toe te spreken over Gods beloofde land konden ze hier niet mee omgaan:

Exodus 6:8 HSV
Zo sprak Mozes tot de Israëlieten, maar zij luisterden niet naar Mozes door hun moedeloosheid en de harde slavenarbeid.

Negatief 

In onze huidige preekserie noemen we dit: ‘Niet genoeg’ denken. Niet-genoeg denken zorgt ervoor dat we negatief reageren op een positieve boodschap. Zelfs wanneer het volk Egypte ontvlucht had, bleef het denken in termen van ‘niet genoeg’. In hun mening was:

  • er niet genoeg water was (Exodus 17)
  • hun voedsel niet gevarieerd genoeg. Het ontbruik onder andere aan ui en knoflook! (Numeri 11)
  • hun leger niet sterk genoeg was om het beloofde land in te nemen. (Numeri 13)

In werkelijkheid hadden ze niets te klagen. God had hen bevrijdt uit hun slavernij. God zorgde ervoor dat ze iedere dag genoeg hadden. Maar voor hen was het allemaal niet genoeg.

Tijdens deze serie stellen we onszelf de vraag: Zijn er gebieden in mijn leven waar ik zo gewend geraakt ben om niet genoeg te hebben, dat ik ben gaan denken in termen van ‘Niet genoeg’? Zijn er beperkingen waar ik zo gewend aan geraakt ben, dat ik niet meer kan geloven wat de Bijbel over mij zegt?

Luister naar de preek: Beloofd land – ‘Niet genoeg’ denken.

 

 

 

Kleren maken de man

Toen ik op de middelbare school zat kon je aan mijn kleding zien dat ik een skater was. Ook Hip-Hoppers, punkers, gabbers – je kon ze met gemak herkennen aan hun kledingstijl. ‘Kleren maken de man’. Ik denk dat er een kern van waarheid in het gezegde zit.

De afgelopen week hebben we het gehad over een cultuur van dienstbaarheid. Als C3 willen wij deze cultuur omarmen. Maar deze cultuur is geen uitvinding van C3 Church. Het is een initiatief van Jezus:


Johannes 13:3-5 NBV

3 Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, 4 stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om 5 en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had.

Jezus kleedde zich om en trok de werkkleding aan van een dienaar. Interessant punt wat Johannes hier maakt. Jezus diende niet omdat hij onzeker was van zichzelf. Hij diende omdat hij precies wist wat wie Hij was en wat Hij had. Hij diende omdat hij wist dat Hij van God gekomen was. Hij diende omdat Hij wist dat zijn positie zeker is.

De kerkcultuur die Jezus voor ogen had was een cultuur waarin we zo zeker zijn van onze eigen identiteit, dat we geen enkel probleem hebben om elkaar te dienen. Binnen én buiten de kerk. Een cultuur waarin we niet geïnteresseerd zijn in posities, maar waarin we onszelf positioneren om te dienen.

Luister naar de hele preek

Creativiteit en het Christelijke geloof

Een pionier iemand die als eerste doet, waardoor anderen het later ook kunnen doen. Iemand die baanbrekend werk verricht. Iemand met het lef om iets nieuws te beginnen.

Op basis van de volgende Bijbeltekst kunnen we concluderen dat God ons stimuleert om pioniers te zijn.

Jesaja 43:18-19 NBV
18 Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd,
laat het verleden nu rusten.
19 Zie, ik ga iets nieuws verrichten,
nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt?
Ik baan een weg door de woestijn,
maak rivieren in de wildernis.

Met dit in gedachten is het eigenlijk wel vreemd dat het Christelijk geloof vaak niet geassocieerd wordt met pionieren. Sta er eens bij stil. Vind je dat de volgende thema’s goed bij elkaar passen?

  • het Christelijke geloof en out of de box denken
  • geloven en creativiteit
  • de kerk en vernieuwing

Kunstenaars als Leonardo da Vinci vonden hun inspiratie in hun geloof. Waarom zou dat vandaag anders zijn? Zou het geloof niet juist creativiteit moeten inspireren? Zou het geloof niet juist moeten inspireren tot vernieuwing?

Daarom hebben we het deze maand over pioniers. Een preekserie over creativiteit, baanbrekend bezig zijn, nieuwe dingen beginnen en pionierend denken.