Kerk en staat – English Episode – Church on fire

Kerk en staat – English episode – Political correctness and Christianity

Listen – English episode – The art of listening

Hope – Hoop om vol te houden

Amazing Faith – English Episode – In a little while

Galaten 1:4-5 – De wil van God

Dit is een serie blogs met een commentaar of Bijbelstudie van Galaten. In de komende maanden posten we een complete studie van Galaten. We gaan verder met:

Galaten 1:4-5 HSV

Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader. 5 Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.

Jezus gaf zichzelf voor onze zonden, maar dit deed Hij niet op eigen iniatief. Dit was niet alleen zijn wil, maar dit was de wil van zijn Vader. Maar Paulus gaat verder dan dan. Hij noemt Hem ‘onze God en onze Vader.’

Dit is de manier waarop God wil dat wij bij Hem komen. Niet op basis van onze gerechtigheid. Niet op basis van onze goede werken. Hij wil dat wij voor Hem komen op basis van de gerechtigheid van zijn Zoon.

Gods wil voor jouw leven is dat je bij God komt op basis van genade. En dit, zegt Paulus, is wat God de Vader heerlijkheid geeft. Niet een religieus leven. Niet een perfect leven. Maar de boodschap van genade die werkzaam is in ons leven.

De centrale boodschap van genade, die we in Galaten in diepte kunnen ontdekken, brengt God meer heerlijkheid dan een boodschap waarin wij gerechtigheid proberen te verdienen.

Galaten 1:3-4 – Jezus terug op het podium

Dit is een serie blogs met een commentaar of Bijbelstudie van Galaten. In de komende maanden posten we een complete studie van Galaten. We gaan verder met:

Galaten 1:3-4 HSV

genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus, 4 Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader.

De begroeting in vers drie is een zin die we gewend zijn van Paulus in zijn andere brieven. Maar in vers 4 valt Paulus gelijk met de deur in huis. Hij kan niet wachten om zijn boodschap met de kerk te delen.  Hij begint eigenlijk al met zijn boodschap in vers 2 waarin hij zegt: ‘Die Hem uit de doden opgewekt heeft’.

Dit is de boodschap van Galaten. De centrale rol idee van de kruisiging en opstanding van Jezus en de impact van deze boodschap in ieder aspect van ons leven. Paulus zegt Jezus weer terug op het podium waar anderen hebben geprobeerd om religieuze regels een podium te geven.

Onze zonde

Ten eerste schrijft Paulus over ‘onze zonden’. Als wij de boodschap van het evangelie echt willen kunnen uitleven en ontvangen, moeten we eerst erkennen dat wij zonden hebben in ons leven. De valse leraren probeerden een manier te presteren waarin we naar God toe kunnen werken vanuit onze gerechtigheid. Maar genade begint met het besef van zonde. Het is niet mogelijk om onze zonden te compenseren.

Maarten Luther, eigenlijk de ontdekker van de boodshap van genade in de Bijbel, vijfhonder jaar geleden schreef over deze zin:

Maarten Luther:

We kunnen onze onze zonden niet zien onbelangrijke details. Aan de andere kant kunnen we ze niet zien als zo verschrikkelijk dat ze ons tot wanhoop drijven.”

Ten eerste, zegt Luther is doet de boodschap van genade niets af aan de ernst van zonde. De boodschap van genade zegt niet dat zonde niet significant zijn. Zonden vormen een groot probleem. Het zijn geen onbelangrijke details.

Maar er is ook een andere kant, zegt Luther. Jezus gaf zichzelf om ons te bevrijden van onze zonden. Wij hoeven niet te wanhopen in onze zonden, want Jezus is de opslossing.

Als iemand wist wat het was om te leven met een schuldgevoel naar God, dan was het Maarten Luther. Luther groeide op als monik in de oude Katholieke kerk. Een kerk waarin aflaten verkocht werden om op deze manier het oordeel van God te ontspringen. Een kerk waarin hij letterlijk onderwezen werd om boete te doen. Hij beklom de trappen van Sint Petersburg in Rome op zijn knien in een poging om zijn schuld af te betalen. Hij kende de wanhoop van het besef van zonde. Maar door de boodschap van genade kon hij zijn hoofd weer opheffen. Zonden hebben niet het laatste woord in ons leven als wij ons geloof vestigen op Jezus. Zonden zijn niet onbelangrijk. Maar Jezus is allesovertreffend. Jezus is veel belangrijker.

Misschien heeft zonde een veel te groot podium gekregen in jouw leven. Misschien herken je dit gevoel van schuld. Ik hoop dat de brief van Galaten eens en voor altijd afrekent met deze wanhoop. Ik hoop dat deze brief jou helpt om Jezus op het podium te zetten van je leven in plaats van zonde en de vernietigende effecten van zonden.

Geluk zit in een klein hoekje

Het boek Prediker uit de Bijbel lijkt een boek voor mensen die het niet meer zien zitten. Maar dit boek is veel positiever dan veel lezers in eerste instantie vermoeden. In Prediker schrijft Koning Salomo dat er ‘niets nieuws is onder de zon’. Hij beschrijft de leegheid en vluchtigheid van ons bestaan. Alles is leeg, zegt Salomo, terwijl hij de sleur beschrijft van het dagelijks bestaan.

Hij gebruikt een paar mooie methaforen. Hij beschrijft de zon die opkomt, alleen om weer neer te gaan en opnieuw op te komen. Hij noemt de wind die constant draait en weer terug keert. Hij beschrijft de cyclus waarin water verdampt uit de zee, condenseert om uiteindelijk weer terug te komen in de zee. Er is niets waarvan we kunnen zeggen: ‘dat is nieuw!’ zegt Salomo.

Hoe vaak denken we niet dat ‘iets nieuws’ ons leven gaat veranderen? Een nieuw huis, een nieuwe relatie of een nieuwe baan. Ook nieuwe tech wordt vaak gepresenteerd als iets levensveranderends. Maar zelfs met de drop van de laatste iPhone blijkt ons leven gewoon weer door te gaan. Er is niets nieuws onder de zon.

Salomo spreekt uit eigen ervaring. Hij beschrijft zijn zoektocht. Hij heeft geprobeerd geluk te vinden in genot. Hij spreekt van eten, wijn en zijn harem van 1000 vrouwen, al is de Bijbel nergens een voorstander van polygamie. Hij voltooide allerlei ambitieuze projecten, maar ook dat is leeg, vindt hij. Hij verzamelde rijkdom en onthield zichzelf niets waar hij naar verlangde. Toen dit alles niet leek te helpen probeerde hij geluk te vinden in educatie: kennis en wijsheid.

Zijn conclusie is teleurstellend: alles is leeg. Prediker leert ons wat de gelukswetenschap ons vertelt. Er zijn veel definities van geluk. Maar iedere vorm van geluk heeft iets vluchtigs. Geluk is een vorm van genot of tevredenheid dat van het ene op het andere moment kan omslaan. Geluk is een momentopname. Niet iets waar we op kunnen bouwen.

Toch lijkt geluk vaak ons doel te zijn. We beginnen relaties, want ‘zij maakt me gelukkig’. We eindigen relaties want: ‘zij maakt mij niet meer gelukkig’. Omdat geluk geen constante factor is in ons leven, is het misschien verstandiger om op zoek te gaan naar betekenis in plaats van geluk. Wat betekent dat? Hoe doe je dat? Daarover meer in de volgende post.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Beluister de boodschap ‘wat is geluk’ op onze podcast.

My story – English episode – Value of friendship (part 5)