Galaten 1:3-4 – Jezus terug op het podium

Dit is een serie blogs met een commentaar of Bijbelstudie van Galaten. In de komende maanden posten we een complete studie van Galaten. We gaan verder met:

Galaten 1:3-4 HSV

genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus, 4 Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader.

De begroeting in vers drie is een zin die we gewend zijn van Paulus in zijn andere brieven. Maar in vers 4 valt Paulus gelijk met de deur in huis. Hij kan niet wachten om zijn boodschap met de kerk te delen.  Hij begint eigenlijk al met zijn boodschap in vers 2 waarin hij zegt: ‘Die Hem uit de doden opgewekt heeft’.

Dit is de boodschap van Galaten. De centrale rol idee van de kruisiging en opstanding van Jezus en de impact van deze boodschap in ieder aspect van ons leven. Paulus zegt Jezus weer terug op het podium waar anderen hebben geprobeerd om religieuze regels een podium te geven.

Onze zonde

Ten eerste schrijft Paulus over ‘onze zonden’. Als wij de boodschap van het evangelie echt willen kunnen uitleven en ontvangen, moeten we eerst erkennen dat wij zonden hebben in ons leven. De valse leraren probeerden een manier te presteren waarin we naar God toe kunnen werken vanuit onze gerechtigheid. Maar genade begint met het besef van zonde. Het is niet mogelijk om onze zonden te compenseren.

Maarten Luther, eigenlijk de ontdekker van de boodshap van genade in de Bijbel, vijfhonder jaar geleden schreef over deze zin:

Maarten Luther:

We kunnen onze onze zonden niet zien onbelangrijke details. Aan de andere kant kunnen we ze niet zien als zo verschrikkelijk dat ze ons tot wanhoop drijven.”

Ten eerste, zegt Luther is doet de boodschap van genade niets af aan de ernst van zonde. De boodschap van genade zegt niet dat zonde niet significant zijn. Zonden vormen een groot probleem. Het zijn geen onbelangrijke details.

Maar er is ook een andere kant, zegt Luther. Jezus gaf zichzelf om ons te bevrijden van onze zonden. Wij hoeven niet te wanhopen in onze zonden, want Jezus is de opslossing.

Als iemand wist wat het was om te leven met een schuldgevoel naar God, dan was het Maarten Luther. Luther groeide op als monik in de oude Katholieke kerk. Een kerk waarin aflaten verkocht werden om op deze manier het oordeel van God te ontspringen. Een kerk waarin hij letterlijk onderwezen werd om boete te doen. Hij beklom de trappen van Sint Petersburg in Rome op zijn knien in een poging om zijn schuld af te betalen. Hij kende de wanhoop van het besef van zonde. Maar door de boodschap van genade kon hij zijn hoofd weer opheffen. Zonden hebben niet het laatste woord in ons leven als wij ons geloof vestigen op Jezus. Zonden zijn niet onbelangrijk. Maar Jezus is allesovertreffend. Jezus is veel belangrijker.

Misschien heeft zonde een veel te groot podium gekregen in jouw leven. Misschien herken je dit gevoel van schuld. Ik hoop dat de brief van Galaten eens en voor altijd afrekent met deze wanhoop. Ik hoop dat deze brief jou helpt om Jezus op het podium te zetten van je leven in plaats van zonde en de vernietigende effecten van zonden.