Galaten 1:4-5 – De wil van God

Dit is een serie blogs met een commentaar of Bijbelstudie van Galaten. In de komende maanden posten we een complete studie van Galaten. We gaan verder met:

Galaten 1:4-5 HSV

Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader. 5 Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.

Jezus gaf zichzelf voor onze zonden, maar dit deed Hij niet op eigen iniatief. Dit was niet alleen zijn wil, maar dit was de wil van zijn Vader. Maar Paulus gaat verder dan dan. Hij noemt Hem ‘onze God en onze Vader.’

Dit is de manier waarop God wil dat wij bij Hem komen. Niet op basis van onze gerechtigheid. Niet op basis van onze goede werken. Hij wil dat wij voor Hem komen op basis van de gerechtigheid van zijn Zoon.

Gods wil voor jouw leven is dat je bij God komt op basis van genade. En dit, zegt Paulus, is wat God de Vader heerlijkheid geeft. Niet een religieus leven. Niet een perfect leven. Maar de boodschap van genade die werkzaam is in ons leven.

De centrale boodschap van genade, die we in Galaten in diepte kunnen ontdekken, brengt God meer heerlijkheid dan een boodschap waarin wij gerechtigheid proberen te verdienen.