Galaten 1:6-7 – Het evangelie is genade

Dit is een serie blogs met een commentaar of Bijbelstudie van Galaten. In de komende maanden posten we een complete studie van Galaten. We gaan verder met:

Galaten 1:6-7 HSV

Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van Hem Die u in de genade van Christus geroepen heeft, naar een ander evangelie, 7 terwijl er geen ander is; al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien.

Paulus schreef dit waarschijnlijk vanuit Korinthe, minder dan een jaar nadat hij bij deze kerken was geweest. Hij kende hen als een kerk die de boodschap van van genade volledig omarmd had. Maar in minder dan een jaar tijd, hadden ze de centrale boodschap van genade ingeruild voor het verdienmodel van het evangelie; een boodschap waar het meer gaat over het verdienen van Gods gunst, dan het uitleven van Gods genade.

Ik denk dat dit herkenbaar is voor iedere volger van Jezus? Hoe snel kan het gaan in ons leven? Soms kunnen we van de ene op de andere dag vervallen in schuldgevoel. Binnen een jaar kunnen we bergtoppen van geloof meemaken en tegelijkertijd wandelen door de droge dalen van veroordeling, teleurstelling en ongeloof.

Er is iets in onze menselijke natuur dat zich aangetrokken voelt tot de voorwaardelijke boodschap van religie. Ken je het gevoel dat wanneer iemand iets voor je doet of een etentje voor je betaalt, dat je bijna instinctief iets hebt van: ‘Dat had niet gehoeven’ of ‘Ik betaal de volgende keer wel’. Bijna instinctief willen we iets doen wanneer we iets ontvangen.

Op dezelfde manier hebben we de neiging om te reageren op het evangelie. Bijna instinctief willen we iets terugdoen. We hebben we menselijke neiging om genade te beantwoorden met religie. Genade is zo tegennatuurlijk, dat religie vaak al snel de boodschap van genade in ons hart begint te ondermijnen.

Maar Paulus maakt duidelijk dat er geen alternatief evangelie is. Wanneer je genade verwijderd van het evangelie, dan is het evangelie niet langer meer het goede nieuws wat het is. Wanneer je religie toevoegt aan het evangelie, dan is het niet langer meer het evangelie. Het evangelie bevat geen genade. Het evangelie is genade! Genade is een basisbegrip van het evangelie. Genade is het onmisbare ingrediënt van het evangelie. De boodschap van het evangelie is volgens Paulus: geroepen zijn in de genade van Christus.

‘Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van Hem Die u in de genade van Christus geroepen heeft

Rechtvaardiging door geloof

Om de centrale boodschap van genade beter te begrijpen, is het goed om het idee van de gerechtigheid van God te kennen.

Toen mijn tweede dochter Elisa geboren werd en ik naar het ziekenhuis ging, vond ik een bon op de ruit. Het bleek dat onze parkeervergunning niet verlengd was. Ik dacht slim te zijn en ik parkeerde laat in de avond mijn auto weer precies op dezelfde plek. Ik deed de bon onder de ruit, want ik had al een boete gekregen, dacht ik.

De volgende dag vond ik twee bonnen op de ruit! Blijkbaar kun je dus meerdere parkeerboetes krijgen voor dezelfde overtreding.

Dit is een goed beeld van het traditionele onderwijs waar Maarten Luther in onderwezen was. De gerechtigheid van God stond voor Gods rechtvaardigheid. In andere woorden: God geeft ons wat wij verdienen.

Om even terug te komen op mijn parkeerboete: ik tekende een bezwaar en en kreeg een brief van de gemeente. Mijn bezwaar werd geaccepteerd. De boete werd kwijtgescholden.

Toen Maarten Luther Romeinen bestudeerde, begon hij zich te beseffen dat de gerechtigheid  van God vaak iets anders betekent in de Bijbel. Hij las:

Romeinen 1:16-17 HSV

Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek. 17 Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.

Hoe kan het evangelie goed nieuws zijn, als Gods erin wordt geopenbaard als een straffende, rechtvaardige God? Luther begon zich te beseffen dat de gerechtigheid van God een juridische term is. Jezus wordt in de Bijbel onze ‘advocaat’ of ‘raadsman’ genoemd. Hij verdedigt ons in de rechtbank van God. Gerechtigheid is een juridische term.

Maar het gaat veel verder dan dat. Ik dacht dus dat ik niet twee keer een parkeerboete kon krijgen voor dezelfde straf. Jezus deed boete voor ons. Hij nam de straf van onze zonden op zich, terwijl Hij een rechtvaardig leven leefde. En door in Hem te geloven, kent hij ons zijn juridische status toe van gerechtigheid. Dit betekent dat God ons ziet als rechtvaardig, zoals Hij Jezus ziet als rechtvaardig.

Het is niet mogelijk om je boete twee keer te betalen. Jezus betaalde de boete voor ons. Hij loste de schuld die wij hadden in. Door in Jezus te geloven delen wij onze schuld met Hem en Hij deelt zijn rechtvaardigheid met ons. Dit betekent het om mede-erfgenamen te zijn met Christus. We gaan hier later nog dieper op in, maar dit is de kern van het evangelie. De rechtvaardiging van geloof. Dit is de boodschap van genade. Het is van essentieel belang dat wij beseffen dat ‘God ons in de genade van Christus geroepen heeft.’

Willen verdraaien

Nog een laatste gedachte over vers 7. Paulus zegt dat mensen de kerk in verwarring brachten en de het evangelie willen verdraaien. Het is mogelijk om verwarring te raken over het woord van God. Maar wat niet mogelijk is, is om het woord van God te verdraaien. Het Woord van God blijft waarheid.

Al raakt ons gevoel in de war. Al voelen we ons niet rechtvaardig. Al merken we niet dat we vergeven zijn. Al veroordelen anderen ons. Het woord van God blijft waar en kan niet verdraaid worden. Ik ben zo dankbaar dat het Woord van God een vaste grond is onder mijn voeten. Ik ben zo dankbaar voor de woorden van Jezus die een rots zijn, waarop ik kan bouwen. Wanneer de golven van mijn gevoel of de stortvloed van mijn omstandigheden een geloofwaardige poging doet om mij in verwarring te brengen weet ik altijd dat het woord van God stand houdt. Dit evangelie is tijdloos. Dit nieuws is duurzaam. Petrus noemt het evangelie: ‘het onvergankelijk zaad van God,’ waardoor wij opnieuw geboren zijn.

Ik wil je bemoedigen met het idee dat Gods woord tegen een stootje kan. Ik wil dat je weet dat het evangelie tegen een controverse kan. Ik wil dat je diep van binnen beseft dat God niet geschokt raakt door welke zonde dan ook. Er is geen zonde zo groot, dat de genade van Jezus het niet kan wegnemen door geloof in Hem.

Ik zie je graag zondag in C3 Den Haag!

– Pastor Lucas de Vreugd