Pioneers 2020 – English Episode – Opposition or opportunity

Pioniers 2020 – Moeilijkheden of mogelijkheden

Kerk en staat – English Episode – Trusting God in uncertain circumstances

God vertrouwen in onzekere omstandigheden

Kerk en staat – English Episode – Authenticity in community

Kerk en staat – Authenticiteit in gemeenschap

Kerk en staat – English episode – Stop going to church

Kerk en staat – Stop om naar de kerk gaan

Kerk en staat – English episode – Feeling dry?