Is God een vijand of vriend

Veel mensen denken dat God streng en vijandig is ten opzichte van mensen. Maar hoe ging Jezus, het beeld van God, eigenlijk met anderen om? In grote lijnen zien we twee manieren waarop Jezus reageerde op mensen. Jezus was confronterend voor religieuzen die uit naam van God zware lasten op het volk legden. Dit maakte Jezus woedend. Toch nam Hij de tijd voor religieuzen die oprecht op zoek waren naar waarheid. Neem bijvoorbeeld Nicodemus, die behoorde tot de groep Farizeeërs die anti-Jezus waren. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe omdat hij bang was dat iemand hem met Jezus zou zien. Maar Jezus neemt de tijd voor een persoonlijke ontmoeting. In dit gesprek met Nicodemus sprak Jezus de bekende woorden:

16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 17 God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden.

Johannes 3:16-17 Nieuwe Bijbel Vertaling

Opvallend is dat Jezus zich vriendschappelijk opstelde naar diegenen die in de ogen van de religieuzen verloren waren. Jezus kreeg al snel de bijnaam ‘vriend van zondaars’. Dit kwam omdat zondige mensen Hem aanbaden en door Hem geholpen werden. Hij besteedde bijvoorbeeld tijd met tollenaars die over de rug van hun eigen volk belasting inden voor de Romeinse bezetter. Ook werd het als controversieel gezien dat Jezus weigerde een overspelige vrouw te veroordelen.

Dit is het goede nieuws van Jezus. Hij is een vriend van zondaren en dus stelt Hij zich, als God én mens, vriendschappelijk op ten opzichte van jou en mij.

Jezus is genade én waarheid

Goede vrienden houden ons de spiegel voor wanneer dit nodig is. Het is bijzonder dat Jezus mensen accepteerde toen ze nog steeds zondaren waren, maar dat Hij hen ook hielp om vrij te worden van de zonden die hun leven zo negatief beïnvloedden.

Zacheüs, de tollenaar, bekeerde zich na zijn ontmoeting met Jezus en betaalde iedereen terug die hij had afgeperst. Jezus zei tegen de vrouw die net op overspel was betrapt: “Dan veroordeel Ik u ook niet; ga heen en zondig niet meer”.

Johannes schrijft dat “De wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen” Jezus sluit zijn ogen niet voor de waarheid, maar toch is hij genadig. Hij is 100% genadig én 100% waarheid tegelijkertijd.

Hij heeft ons zo lief dat Hij ons accepteert waar we zijn. Toch is zijn liefde meer dan acceptatie. Hij laat ons zijn waarheid zien, zodat we gaan inzien dat we moeten veranderen en dat we kunnen veranderen. Hij houdt van ons in onze zonden, maar Hij geeft ons een nieuw perspectief waardoor we anders kunnen leven.

“Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden”

Efeziers 2:10 Herziene Staten Vertaling