Wie is Jezus?

Als God een selfie van zichzelf zou maken dan zien we een foto van Jezus. Jezus is namelijk het ‘Beeld van de onzichtbare God’, schrijft Paulus.

Als we God willen leren kennen, kunnen we dus het beste beginnen bij Jezus. Jezus laat ons zien hoe God over ons denkt. De manier waarop Jezus met mensen omgaat, zo gaat God ook met jou om.

Wat is jouw beeld van God? Dit beeld kan gevormd zijn door  ervaringen. Je opvoeding, je culturele achtergrond of meningen die anderen hebben over God. Misschien vind je het moeilijk om een beeld te vormen over God. Misschien vind je hem vooral mysterieus.

Het beeld dat je hebt over God kan zowel positief of negatief zijn. Ik hoop dat deze blogs jou helpen om een juist beeld te vormen van God. Een beeld dat overeenkomt met het beeld dat Jezus ons geeft van God.

Jezus heeft ruim twee miljard volgers

Als Jezus een Instagram account had, dan zou Hij de meeste volgers hebben. In 2010 waren er 2,11 miljard christenen wereldwijd, bijna een derde van de wereldbevolking. Het aantal volgers van Jezus is naar verhouding vrijwel gelijk verspreid over alle werelddelen. Over Jezus zijn de meeste songs geschreven. Hij is de meest afgebeelde persoon in de kunst. Onze jaartelling is op Zijn leven afgestemd. Guinness World Records heeft zijn biografie uitgeroepen tot het meestverkochte non-fictie boek ter wereld. De volledige Bijbel is vertaald in zo’n 350 talen en fragmenten uit de Bijbel zijn vertaald in meer dan 2100 talen. De populariteit van Jezus zegt iets over Zijn geloofwaardigheid.

Duurzaam

De boodschap van Jezus wordt al meer dan 2000 jaar gezien als een betrouwbare boodschap en is in het Oude Testament al duizenden jaren geleden aangekondigd. Ter vergelijking: volgens het Guinness Book of Records is het keizerrijk van de Romeinen de beschaving die het langst heeft standgehouden: ongeveer 1500 jaar. De boodschap van Jezus duurzamer dan de langste beschaving uit de geschiedenis.

De boodschap van Jezus is niet tijdelijk, maar eeuwig houdbaar en vandaag net zo relevant als 2000 jaar geleden.

Jezus was een bijzonder goed mens

Er bestaat weinig twijfel over het feit dat Jezus een goed mens was. Veel religies wijzen naar Jezus als goede profeet of leraar. Ook het feit dat Hij geleefd heeft staat niet ter discussie. Historici die geen volgers van Jezus waren, schrijven over zijn bestaan. De vroege kerk die vlak na zijn dood en opstanding haar boodschap volledig baseerde op Zijn leven zou volstrekt ongeloofwaardig zijn als er twijfel was of Jezus werkelijk een historisch figuur is.

Jezus was een mens van vlees en bloed. In de Bijbel lezen we over de eigenschappen van Jezus: waar Hij geboren werd, dat Hij honger en dorst had en dat Hij emoties kende zoals boosheid, liefde en verdriet. We lezen over zijn persoonlijke verleidingen (die Hij weerstond), zijn vriendschappen en zijn dood.

Tijdens zijn leven was Jezus ongekend populair én controversieel tegelijkertijd. Jezus zette zich af tegen de religieuze orde. Hij besteedde veel tijd met zijn volgelingen, maar ook met mensen waar het volk, met name de religieuze leiders, op neerkeek.

Jezus genas melaatsen, gaf blinden het zicht terug, bracht dode mensen terug tot leven. Jezus was een goed mens.

Jezus is meer dan een mens

Maar Jezus vond zichzelf heel wat meer dan een goed mens:

“Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.”

Johannes 14:6 Nieuwe Bijbel Vertaling

 

    “‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft.”

    Johannes 11:25 Nieuwe Bijbel Vertaling

Dit zijn opvallende uitspraken. Als een geestelijk leider op deze manier over zichzelf spreekt, verliest hij over het algemeen  geloofwaardigheid. Als Jezus alleen een goed mens is, dan zijn deze uitspraken krankzinnig. Roep de mannen in witte jassen! C.S. Lewis, een bekende auteur zegt:

“Iemand die een gewoon mens was en de dingen beweerde die Jezus verkondigde, zou niet een groot geestelijk leider zijn. Hij zou óf krankzinnig zijn óf hij zou de duivel zelf zijn. Kies zelf maar. Deze man was – en is – de Zoon van God, óf hij was gestoord of nog erger… maar laten we niet aankomen met de neerbuigende onzin dat Hij een groot geestelijk leider was. Die mogelijkheid heeft Hij ons niet gelaten. Dat wilde Hij ook niet”.

– C.S. Lewis

Denk er eens over na hoe vreemd deze uitspraken zijn als Jezus niet de waarheid zou spreken. En denk na over de consequenties van deze uitspraken. Alle directe apostelen van Jezus, op Johannes na, stierven een vroegtijdige, gewelddadige dood. Als Jezus slechts een mens was, dan waren Zijn volgelingen slachtoffers van de grootste scam ter wereld.

Maar als Jezus mens én God is, dan zijn zijn uitspraken logisch en geloofwaardig. Dit is een de verklaringen waarom Jezus zoveel volgers heeft. Zijn woorden zijn waar. Hij is meer dan slechts een goede leraar, een profeet of een voorbeeldig mens.

Jezus was honderd procent God én honderd procent mens tegelijk.