Testing God – English episode – Christianity doesn’t allow me to be myself (part 7)

Testing God – Het christendom staat me niet toe om mijzelf te zijn (deel 7)

Testing God – English episode – Science and Christianity (part 6)

Testing God – Wetenschap en het Christendom (deel 6)

Testing God – English episode – I can’t take the bible literally (part 5)

Testing God – Ik kan de bijbel niet letterlijk nemen (deel 5)

Testing God – English episode – Why does a loving God send people to hell (part 4)

Testing God – Waarom stuurt een goede God mensen naar de hel? (deel 4)

Testing God – English episode – How can a good God allow suffering (part 3)

Testing God – Hoe kan een goede God lijden toestaan? (deel 3)