Summerschool, De taakomschrijving van Jezus (deel 8)