BERICHT VAN PASTOR LUCAS & NICOLA OVER DE ZOMER VAN 2021

Het afgelopen seizoen is een uitdagend seizoen geweest voor ons allemaal persoonlijk, maar ook voor de organisatie van de kerk. Sinds de eerste Corona maatregelen zijn de richtlijnen vaak veranderd en hebben we constant veranderingen moeten aanbrengen in onze activiteiten. We hebben onze structuur en diensten compleet moeten veranderen en een alternatieve manier moeten ontwerpen om kerk te zijn in dit seizoen.

In gesprekken over hoe we weer diensten kunnen organiseren in het Diligentia hebben we, in overleg met onze C3 oversight en ons leiderschapsteam, twee belangrijke beslissingen genomen die we met je willen delen. In dit bericht hebben we ons uiterste best gedaan om zowel transparant te zijn als zo duidelijk mogelijk. Om je niet in spanning te houden, beginnen we met de mededelingen en zullen we later uitleggen hoe we tot deze beslissingen zijn gekomen.

Diensten op locatie starten begin oktober
Ten eerste, vanwege de capaciteit van onze teams over de zomerperiode, hebben we besloten dat we tot eind september niet in de positie zijn om terug te gaan naar diensten op locatie zoals we voor deze periode gewend zijn. Ook hebben we de beslissing genomen om onze online diensten vanaf begin juli te stoppen. We zullen het komende seizoen onze focus leggen op Church in the Park in juli en augustus, gevolgd door een maand van gebed in september.

Verlengde zomer break Lucas en Nicola
Ten tweede, hebben wij, Lucas en Nicola, besloten om een verlengde zomer break te nemen van juli – september.

Wat heeft geleid tot deze beslissingen?
Er zijn positieve uitkomsten geweest in dit seizoen. We hebben gezien dat nieuwe mensen onze kerk gevonden hebben door Watch Parties. Ons ledenaantal is in totaal gegroeid, ookal heeft een aantal mensen in dit seizoen de kerk verlaten. Verder zijn we meer gegroeid in relaties en community en hebben we met elkaar een pastoraal systeem ontwikkeld.

Aan de andere kant heeft dit seizoen ook uitdagingen gebracht. Verschillende vrijwilligers zijn gestopt met dienen, omdat hun team niet langer actief was, terwijl andere, kleinere teams onder veel druk hebben gestaan om meer te doen dan voor de coronacrisis. Als resultaat zullen we sommige teams compleet opnieuw moeten opzetten, wanneer we weer live diensten gaan organiseren. Hoewel een aantal leiders een stap vooruit hebben gezet, hebben we in totaal 11 leiders in de laatste 15 maanden hun verantwoordelijkheden neergelegd. We respecteren hun beslissing als vrijwillige leiders. Echter, de realiteit is dat deze verantwoordelijkheden zijn opgenomen door ons en een steeds kleiner wordend team van leiders en vrijwilligers.

Dit betekent dat we momenteel niet in de positie zijn om terug te gaan naar fysieke diensten zoals we gewend zijn, zelfs nu de richtlijnen hier eindelijk ruimte voor bieden.

Persoonlijke break
Na 7,5 jaar leiding geven aan deze kerk en na 15 maanden van leiding in een crisis, voelen wij, Lucas en Nicola, ons moe. We merken dat we het nodig hebben om tijd te nemen voor onze familie om op te laden, te bidden en hernieuwde visie te ontvangen voor de toekomst. Over de jaren hebben wij de kerk gediend met vreugde, vaak in moeilijke omstandigheden met een dochter met een beperking. Onze oudste dochter heeft 24 uur per dag zorg nodig; we krijgen vaak weinig slaap en weinig rust in onze vrije tijd. We hebben nu niet de energie die nodig is om het momentum te creëren dat nodig is om op locatie diensten te organiseren, zonder de steun van een breder leiderschapsteam. Ook kunnen we op dit moment onze huidige leiders, die de kerk zo goed dienen, niet vragen om meer verantwoordelijkheid op zich te nemen dan ze al dragen in dit seizoen.

Kerk in de zomer
We hebben deze beslissing niet lichtzinnig genomen, en hebben daarom ook samen met het leiderschapsteam een plan gemaakt voor de komende maanden dat ons als kerk in staat zal stellen om samen te komen met kracht en veel fun. Dus hoe ziet kerk eruit in het komende seizoen?

Juli – augustus: Church in the park
In juli tot augustus organiseren we op zondag meetings die we ‘Church in de park’ noemen. Tijdens deze get-togethers op zondag zullen we eten, bidden en praten over de Bijbel in een sociale en informele setting. We verwachten dat dit een verfrissende tijd gaat zijn voor ons als kerk.

September: maand van gebed
In september maken we ons klaar voor het volgende seizoen met een maand van gebed. Deze maand organiseren we op zondagochtend gebedsmeetings in een aantal huizen van onze kerk.

Oktober: launch bijeenkomsten
In de eerste 2 weken van oktober organiseren we 2 zondagochtend launch bijeenkomsten in het Diligentia theater, voor iedereen die meer wil weten over wat zij kunnen doen om samen de kerk te bouwen. Tijdens deze bijeenkomsten is er gelegenheid om je op te geven om samen een kickstart te geven aan het volgende seizoen van onze kerk.

We begrijpen dat dit nieuws een teleurstelling kan zijn voor sommigen, omdat we allemaal uitkijken naar kerkdiensten op locatie. We zijn er echter van overtuigd dat voor het bouwen van een gezonde en duurzame kerk, dit langere zomerseizoen de juiste aanpak is.

We blijven dankbaar en toegewijd
We willen duidelijk aangeven dat we dankbaar zijn voor iedereen die blijvend de kerk gediend en ondersteund heeft, met tijd, talent en financiën. We zijn dankbaar voor ons talentvolle leiderschapsteam dat om ons heen staat. We zijn dankbaar voor het bestuur dat ons de tijd gunt voor een verlengde zomer break, zodat wij als gezin gezond God kunnen blijven dienen. We zijn dankbaar voor ieder persoon die deze kerk zijn thuis kan noemen.

Wij zijn toegewijd aan de langetermijngezondheid van onze kerk en haar leden op individueel gebied. We zijn ook overtuigd dat Hij die een goed werk in ons samen is begonnen, dit werk zal afmaken door Zijn genade en kracht. We willen je aanmoedigen om sterk te zijn in geloof, te bidden voor de kerk en voor het leiderschapsteam en ons als pastors. Ook moedigen we je aan te bidden en reflecteren op wat jij kan doen om het werk van de kerk te ondersteunen in de nabije toekomst, terwijl we plannen maken voor diensten op locatie en bedieningen voor onze stad.

Vragen
Als je vragen hebt of als je wilt praten over deze veranderingen, moedigen we je van harte aan om contact op te nemen met ons Lead Team (Deborah van der Velde, Sander & Anaira de Jong) door een mail te sturen aan info@c3denhaag.nl. Ook kun je, wanneer je lid bent van onze kerk, terecht bij jouw pastoral contact.

Met liefde, in geloof,

Lucas & Nicola