Zien wat we niet kunnen zien

Deze blog is een korte gedachte uit een talk van Lucas de Vreugd van C3 Den Haag. Beluister de hele podcast hier. Weet jij dat er aspecten zijn die je leven beinvloeden die je niet kunt zien? 2 Koningen 6 laat ons zien hoe de profeet Elisa aan de koning van Israël onthult hoe zijn […]

Galaten 1:8-9 Geen eindredacteurs

Dit is een serie blogs met een commentaar of Bijbelstudie van Galaten. In de komende maanden posten we een complete studie van Galaten. We gaan verder met: Galaten 1:8-9 Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. 9 […]

Galaten 1:6-7 – Het evangelie is genade

Dit is een serie blogs met een commentaar of Bijbelstudie van Galaten. In de komende maanden posten we een complete studie van Galaten. We gaan verder met: Galaten 1:6-7 HSV Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van Hem Die u in de genade van Christus geroepen heeft, naar een ander evangelie, […]

Galaten 1:4-5 – De wil van God

Dit is een serie blogs met een commentaar of Bijbelstudie van Galaten. In de komende maanden posten we een complete studie van Galaten. We gaan verder met: Galaten 1:4-5 HSV Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader. […]

Galaten 1:3-4 – Jezus terug op het podium

Dit is een serie blogs met een commentaar of Bijbelstudie van Galaten. In de komende maanden posten we een complete studie van Galaten. We gaan verder met: Galaten 1:3-4 HSV genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus, 4 Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij […]

Galaten 1:1-2 – Bronvermelding van de roeping van Paulus

Dit is een serie blogs met een commentaar of Bijbelstudie van Galaten. In de komende maanden posten we een complete studie van Galaten. We beginnen met: Galaten 1:1-2 HSV Paulus, een apostel – geroepen, niet vanwege mensen, ook niet door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader, Die Hem uit de doden […]

De dood en opstanding van Jezus – Fictie of feit?

Misschien heb jij pasgeleden een keuze gemaakt om een volgeling van Jezus te worden op basis van een preek, iets dat je gelezen hebt of op basis van een persoonlijke ervaring. Misschien ervaar je dat je vergeven bent van je zonden en dat je een relatie hebt met God. Misschien voel je dit niet zo. […]

Is God een vijand of vriend

Veel mensen denken dat God streng en vijandig is ten opzichte van mensen. Maar hoe ging Jezus, het beeld van God, eigenlijk met anderen om? In grote lijnen zien we twee manieren waarop Jezus reageerde op mensen. Jezus was confronterend voor religieuzen die uit naam van God zware lasten op het volk legden. Dit maakte […]

Wie is Jezus?

Als God een selfie van zichzelf zou maken dan zien we een foto van Jezus. Jezus is namelijk het ‘Beeld van de onzichtbare God’, schrijft Paulus. Als we God willen leren kennen, kunnen we dus het beste beginnen bij Jezus. Jezus laat ons zien hoe God over ons denkt. De manier waarop Jezus met mensen […]

Van geluk naar betekenis

In Prediker schrijft Salomo over de leegte van het bestaan en alles wat er is ‘onder de zon’. Als Salomo in Nederland had gewoond, zou hij gesproken over ‘alles wat er is onder de wolken’. Salomo refereert namelijk naar het leven vanuit een puur natuurlijk, misschien wetenschappelijk perspectief. Als je geluksmomenten vanuit een puur natuurlijk […]

Geluk zit in een klein hoekje

Het boek Prediker uit de Bijbel lijkt een boek voor mensen die het niet meer zien zitten. Maar dit boek is veel positiever dan veel lezers in eerste instantie vermoeden. In Prediker schrijft Koning Salomo dat er ‘niets nieuws is onder de zon’. Hij beschrijft de leegheid en vluchtigheid van ons bestaan. Alles is leeg, […]